Εθνική Λυρική Σκηνή

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

1' 38" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, ΝΠΙΔ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την πώληση οικοπέδου εμβαδού 1.586,71 τ.μ που βρίσκεται στο Ο. Τ. 84066, περικλειόμενο από τις οδούς Καυκάσου, Φλωρή και Λαχανά στην περιοχή Κυψέλη (Τουρκοβούνια) του Δήμου Αθηναίων, άρτιο και οικοδομήσιμο, με τιμή εκκίνησης προσφοράς €  1.900.000,00. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.nationalopera.gr /Κεντρική Σελίδα / Νέα /Ανακοινώσεις ) στη διαδρομή: www.nationalopera.gr ► Κεντρική Σελίδα ► Νέα ► Ανακοινώσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική έγγραφη σφραγισμένη Δεσμευτική Προσφορά, για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την 1η/3/2024 (1η Μαρτίου 2024), ημέρα Παρασκευή, από τις 09:00΄ έως την 13:00΄ στα γραφεία της ΕΛΣ, που βρίσκονται στην Καλλιθέα, στο ΚΠΙΣΝ επί της λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού, αριθμός 364 και στον όροφο 5Α. Ο τόπος αυτός ορίζεται και ως ο τόπος του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα ακολουθήσει η συγκριτική εκτίμηση των προσφορών και η σύνταξη από την Επιτροπή της σχετικής Έκθεσης Κατακύρωσης.

Κάθε Δεσμευτική Προσφορά θα παραμένει σε ισχύ και θα δεσμεύει τον αντίστοιχο υποψήφιο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής. Κάθε Δεσμευτική Προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της και αποδοχής της από εγγυητική επιστολή τραπέζης ή η επιταγή εκδόσεως τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή   σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ισόποση με το 1/5 της τιμής εκκίνησης του ακινήτου, με ρητή πρόβλεψη για τη διάρκειά της τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η διάρκεια ισχύος μπορεί να παραταθεί για μία πρόσθετη περίοδο έξι (6) μηνών. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης. Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή η επιταγή εκδόσεως τραπέζης θα καταπίπτει υπέρ της ΕΛΣ, σε περίπτωση ο υποψήφιος προσκομίσει ανακριβή ή αναληθή έγγραφα ή πληροφορίες στην ΕΛΣ, ή σε περίπτωση μη τήρησης από τον Υποψήφιο οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του από την παρούσα.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣ

Χαρίτων Σταυρόπουλος

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή