Μεθοδολογία, διαδικασία και δεδομένα της έρευνας

Μεθοδολογία, διαδικασία και δεδομένα της έρευνας

3' 27" χρόνος ανάγνωσης

Για 18η συνεχόμενη χρονιά διεξήχθη η έρευνα Best Workplaces για την αξιολόγηση και την επιλογή των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place to Work® Hellas και η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας του ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece. Η συμμετοχή των εταιρειών στην έρευνα είναι εθελοντική. Η έρευνα Best Workplaces, της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύονται κάθε χρόνο σε ειδικό αφιέρωμα, αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τρεις κατηγορίες εταιρειών ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους: Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η δεύτερη τις 10 με 50-250 εργαζομένους και η τρίτη 5 εταιρείες με 20-49 εργαζομένους.

Η επιλογή και η κατάταξη των εταιρειών διενεργούνται μέσα από δύο άξονες αξιολόγησης:  

Α) τις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων της κάθε εταιρείας σε ένα ειδικά μελετημένο ερωτηματολόγιο 60 κλειστών και δύο ανοικτών ερωτήσεων ελεύθερου σχολιασμού (Trust Index©).

Β) τις πολιτικές και τις πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, που καταγράφονται και αναλύονται με αποδεικτικά στοιχεία σε δύο ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια (Culture Audit®).

Η σύνθεση των δύο ανωτέρω αποτελεσμάτων καθορίζει την τελική κατάταξη των εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης είναι ότι οι απαντήσεις των εργαζομένων  (Trust Index©) έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (κατά τα δύο τρίτα) στην τελική βαθμολογία.

Η ερευνητική διαδικασία εξετάζει και αξιολογεί τις παρακάτω 5 βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως καθορίζονται από τη μεθοδολογία του Great Place to Work ®.

1. Την Αξιοπιστία της Διοίκησης:

• Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση.

• Αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων.

• Ακεραιότητα, τιμιότητα και ηθική συμπεριφορά των διοικούντων.

2. Τον Σεβασμό προς τους εργαζομένους:

• Υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

• Συνεργασία και εμπλοκή των εργαζομένων σε αποφάσεις.

• Φροντίδα και προσωπικό ενδιαφέρον.

3. Το αίσθημα Δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία:

• Ισοτιμία και αίσθημα δικαίου.

• Αντικειμενικότητα και αμεροληψία σε προσλήψεις και προαγωγές.

• Κοινωνική δικαιοσύνη, απουσία διακρίσεων.

4. Την Υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι:

• Προσωπική συμμετοχή και συνεισφορά στα αποτελέσματα.

• Ικανοποίηση από τους στόχους της ομάδας.

• Υπερηφάνεια για τα προϊόντα και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.

5. Τη Συντροφικότητα που αναπτύσσεται:

• Άνεση, οικειότητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους συναδέλφους.

• Φιλόξενη, ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα.

• Κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης και κοινότητας μέσα στην εταιρεία.

Η μεγαλύτερη εταιρεία απασχολεί πάνω από 8.000 εργαζομένους, ενώ η μικρότερη 22.

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες οι 29 είναι αμιγώς ελληνικές και οι 24 πολυεθνικές.

Μεθοδολογία, διαδικασία και δεδομένα της έρευνας-1

Στις εταιρείες αποστέλλονται από το Great Place to Work ® ερωτηματολόγια στο σύνολο των εργαζομένων τους. Οι εταιρείες με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους μπορούν να συμμετάσχουν είτε με το σύνολο των εργαζομένων τους είτε με το στατιστικά αντιπροσωπευτικό, τυχαία επιλεγμένο δείγμα των 1.000 εργαζομένων.

Συνολικά απεστάλησαν στους εργαζομένους των εταιρειών 14.124 ερωτηματολόγια (χάρτινα ή ηλεκτρονικά) και απαντήθηκαν 10.720. Ο μέσος όρος συμμετοχής των εργαζομένων στην έρευνα ανήλθε στο 84%  (μέσος όρος όλων των εταιρειών).  

H ομάδα αξιολογητών αποτελείται από στελέχη, φοιτητές και αποφοίτους του ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στελέχη του Great Place to Work® Hellas. Οι φοιτητές και απόφοιτοι προέρχονται από τα μεταπτυχιακά προγράμματα Human Resources Management.

Συγκεκριμένα, στη φετινή αξιολόγηση των εταιρειών συμμετείχαν τα παρακάτω στελέχη του ALBA, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος,  Ζωή Κουρουνάκου, Αντωνίνα Καλκαβούρα, Βασιλική Μοσχοπούλου, οι απόφοιτοι και φοιτητές του μεταπτυχιακού του ALBA Χαρά Κρούπη, Ιωάννης Νικολαΐδης, Τόνυ Χλιαράς, Tamara Forkapic, Σοφία Στεφάνου, Δομνίκη Κουιτζόγλου και οι φοιτητές του μεταπτυχιακού του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Ερμίνα Αλιπράντη και Σοφία-Ραφαέλα Μαυριδάκη.

Συντονιστής της αξιολόγησης ήταν ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Εφαρμοσμένης Έρευνας και Innovation Projects του ALBA Graduate Business School.

Από το Great Place to Work® συμμετείχαν η Ανθή Τσέντου, Senior Project Manager, και ο Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής.

Η συνολική ακαδημαϊκή εποπτεία ανήκε στον Δρα Διονύση Διονυσίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης στο ALBA Graduate Business School, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Strategic HRM.

Οι εταιρείες που διακρίνονται θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στις 27 Μαΐου, κατά τη διάρκεια εορταστικού δείπνου. Χορηγός της εκδήλωσης βράβευσης είναι η εταιρεία ΕΚΑ Hellas, interior office solutions.