BRAIN DRAIN

Η Eurobank στηρίζει δυναμικά τη νέα επιχειρηματικότητα

Η Eurobank στηρίζει δυναμικά  τη νέα επιχειρηματικότητα

ΤΟ egg – enter•grow•go αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες στα πρώτα, και καθοριστικά, βήματα ανάπτυξής τους.

Στην επταετή του πορεία, το egg παρείχε πολύτιμη στήριξη σε πολλούς νέους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να μείνουν στην Ελλάδα και να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε μια δύσκολη περίοδο, που χαρακτηρίστηκε από τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη ελληνική ιστορία διαρροή ταλαντούχων και καλά εκπαιδευμένων νέων Ελλήνων προς το εξωτερικό. Υπό αυτή την έννοια, το egg, στο οποίο η Eurobank έχει επενδύσει 12 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε –με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και υπηρεσιών που παρέχει και εξελίσσει διαρκώς– στις μεγάλες προκλήσεις για αναχαίτιση του brain drain, αύξηση της απασχόλησης και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η δικτύωση, η συμμετοχή σε ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας και κυρίως σε δυναμικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, το Fintech και τα logistics, οι συμπράξεις και οι συνεργασίες με μεγάλα διεθνή, υψηλού κύρους πανεπιστήμια και η στήριξη των νέων επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ή να ενδυναμώσουν μια εξωστρεφή προοπτική είναι κομβικά στοιχεία στο Πρόγραμμα, με σημαντικά δυνητικά οφέλη για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό. Μέσω των πρωτοποριακών δικτύων που έχει αναπτύξει η Eurobank, όπως η διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Εxportgate και το παγκόσμιας εμβέλειας επιχειρηματικό δίκτυο Trade Club Alliance, οι νέοι επιχειρηματίες μετρούν τις δυνάμεις τους στην πραγματική οικονομία, γνωρίζουν νέες ανταγωνιστικές αγορές σε όλο τον κόσμο και συχνά συμμετέχουν με επιτυχία σε αυτές.

Επί της ουσίας, το egg αποτέλεσε στα επτά χρόνια της λειτουργίας του ένα μεγάλο φυτώριο στο οποίο ωρίμασαν ταλέντα και ιδέες με ιδιαίτερα εξαγωγικό προφίλ, όμως οι δημιουργοί τους παρέμειναν στην Ελλάδα.

Με ανθρώπινο κεφάλαιο τους 730 νέους που φιλοξενήθηκαν στο egg, τις 100 εταιρείες που μεγάλωσαν όλα αυτά τα χρόνια με τη στήριξή του, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, αλλά και με χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε 35 από αυτές, το egg συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου στην ελληνική επιχειρηματικότητα, ισορροπώντας μεταξύ της κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρηματικής εξέλιξης.

Από τη μέχρι σήμερα πορεία του egg συνάγεται ότι, στον βαθμό που αναλογεί σε μια ιδιωτική πρωτοβουλία, κατάφερε να αναχαιτίσει την εξαγωγή μυαλών (brain drain), κάτι που αποτελούσε και βασικό στόχο της πρωτοβουλίας από την ίδρυσή της.  Έχοντας αυτή την πολύτιμη γνώση και εμπειρία, το Πρόγραμμα ήδη εξελίσσεται ώστε να υπηρετήσει έναν νέο, ακόμα σπουδαιότερο ρόλο, υπηρετώντας με πίστη τον στόχο του brain gain, την ανάκτηση, την επιστροφή των ταλέντων που εγκατέλειψαν τη χώρα στα χρόνια της κρίσης.

Μια νέα εποχή  με δύο διακριτές πλατφόρμες

Η πλατφόρμα «Start-Up» παραμένει κοντά στους νέους και στις ιδέες τους και απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες, επενδύοντας στην εκπαίδευση, στο mentoring και στη συμβουλευτική. Παρέχει δηλαδή υπηρεσίες πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους νέους επιχειρηματίες που έχουν μια καινοτόμο ιδέα και προσπαθούν να τη μετουσιώσουν σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχήμα.

Η μετεξέλιξη του egg φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο και την πλατφόρμα «ScaleUp». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτάχυνσης της προϊοντικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και απευθύνεται σε πιο ώριμα start-ups. Η πλατφόρμα «Scale-Up» παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις, εργαλεία και συμβουλευτική, τα οποία βοηθούν τις καινοτόμες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις οικονομικές παραμέτρους του επιχειρηματικού σχεδίου τους, ώστε να προσελκύσουν τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης και να επιταχύνουν μια βιώσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη της επιχείρησης εντός, αλλά και εκτός συνόρων.

Η πλατφόρμα «Scale-Up» αφορά σε καινοτόμες επιχειρήσεις που, είτε έχουν ήδη ένα ώριμο τεχνολογικά προϊόν και προσπαθούν να ανταποκριθούν στον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο τους είτε προέρχονται από την έρευνα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν κατοχυρώσει, μαζί με όλο το ερευνητικό έργο τους, μπορούν να εξελιχθούν σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό προϊόν ή υπηρεσία.

Λύσεις χρηματοδότησης egg

Με μια γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων η Eurobank υποστηρίζει τις εταιρείες του egg, ώστε να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις, όπως δάνεια κεφαλαίου κίνησης με σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης, αλλά και μακροπρόθεσμα δάνεια για τις ανάγκες εγκατάστασης και την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, μέσα από το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, την πλατφόρμα Equity Crowd Funding της Eurobank Equities, νέες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να επιλέξουν το χρηματοδοτικό προϊόν που εκτιμούν ότι ταιριάζει απόλυτα στο επιχειρηματικό τους πλάνο.

Πρέπει να σημειωθεί πως η Eurobank, ως ένα από τα πλέον ενεργά μέλη του ελληνικού οικοσυστήματος στήριξης της νέας, καινοτόμου επιχειρηματικότητας, συμμετέχει επίσης ως ιδιώτης επενδυτής σε τρία funds, τα οποία υποστηρίζονται από το Equifund, την επενδυτική πλατφόρμα που χρηματοδοτείται με κεφάλαια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), με συμμετοχή και άλλων ιδιωτών επενδυτών.

Το egg συνεργάζεται, ωστόσο, στενά με όλα τα funds στο «παράθυρο καινοτομίας» (innovation window) και στο «παράθυρο γενικής επιχειρηματικότητας» (early stage venture capital funds). To egg σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τη Eurobank και το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά από το 2013 μέχρι σήμερα.