Μια επιτυχημένη χρονιά για τη MYTILINEOS
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
μια-επιτυχημένη-χρονιά-για-τη-mytilineos-561662176

Μια επιτυχημένη χρονιά για τη MYTILINEOS

Το 2021 ήταν μια χρονιά κρίσιμη, για πολλά ζητήματα. Η πανδημία συνέχισε να καλπάζει, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία και τον πληθωρισμό που αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να τίθεται σε δοκιμασία το σύνολο της επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έκανε πιο επιτακτική από ποτέ την βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το περιβάλλον, κράτη, επιχειρήσεις, άνθρωποι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις και να προετοιμαστούν για το μέλλον.

Στην Ελλάδα, μία από τις επιχειρήσεις που μετέτρεψαν τις προκλήσεις της εποχής σε ευκαιρία είναι η MYTILINEOS. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος, διατύπωσε τις προβλέψεις του για το μέλλον, προβλέψεις που αναφορικά με την εταιρεία έκαναν λόγο για διπλασιασμό των μεγεθών της μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει, το 2021, θα είναι η χρονιά που το επενδυτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει να φέρνει αποτελέσματα. Λίγους μήνες μετά, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου η MYTILINEOS κατέγραφε ήδη νέα ιστορικά επίπεδα στον κύκλο εργασιών και κερδοφορίας της. 

Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας

Τα νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας της MYTILINEOS έρχονται παράλληλα με την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος για μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη, πάντα σε ευθυγράμμιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. 

Αναλυτικά, o κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €1.698,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 27%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €241,2 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €115,2 εκατ. για το εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με τα €101,8 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών και των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της MYTILINEOS, του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, του Τομέα Μεταλλουργίας, του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης  σημείωσε σημαντική βελτίωση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Από την αρχή του έτους, η MYTILINEOS, έλαβε στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει όσα προβλήματα αναδύθηκαν, έχοντας προσαρμόσει έγκαιρα την στρατηγική της, ενώ επικεντρώθηκε στον αυστηρό έλεγχο του κόστους. Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα των συνεργειών μεταξύ των Τομέων της έκανε τη διαφορά, δίνοντας στην εταιρεία ένα σημαντικό πλεονέκτημα.  

Το επενδυτικό πλάνο

Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας της Αλουμίνας κατά 25 χιλ. τόνους, καθώς και της συνολικής ετήσιας παραγωγής Αλουμινίου στους 250 χιλ. τόνους, ενώ αναπτύσσονται και κατασκευάζονται νέες μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα των Τομέων

Οι τέσσερις τομείς της MYTILINEOS έχουν στρατηγικά πλεονεκτήματα που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και επιδόσεις ρεκόρ κάθε χρόνο. 

Η MYTILINEOS έχει εδραιωθεί στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου καθώς έχει ένα ιδιαίτερα δυναμικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από θερμικές μονάδες θα ξεπερνά τα 2 GW με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας που τίθεται σε λειτουργία στα μέσα του 2022, ενώ πρόκειται για τις πιο αποδοτικές μονάδες ενέργειας. Δυναμική όμως είναι η δραστηριότητα της εταιρείας και στις ΑΠΕ, με τη απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW στην Ελλάδα. Εξάλλου, ήδη έχει σε λειτουργία 13 αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 193 MW και 4 μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 6,06 ΜW. Αξίζει να σημειωθεί πως η MYTILINEOS αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 41% των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσω της Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με περισσότερους από 333.000 πελάτες, και με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που καθιστούν την εταιρεία ένα ολοκληρωμένο utility ενέργειας, το μεγαλύτερο στον ιδιωτικό τομέα. 

Μια επιτυχημένη χρονιά για τη MYTILINEOS-1

Στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, οι ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές εξοπλισμού και η τεχνογνωσία της, τοποθετούν τη MYTILINEOS ανάμεσα στους προτιμώμενους κατασκευαστές για κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων σε έργα ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως. Με έργα σε όλο τον κόσμο, εκτείνεται από την Αυστραλία ως τη Χιλή και από την Ισπανία ως την Ιαπωνία και την Ινδία. Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα BOT της εταιρείας μετρά ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικά 2GW που θα αναπτυχθούν, κατασκευαστούν και διατεθούν εντός των επόμενων 18-24 μηνών. 

Στον κλάδο της Μεταλλουργίας, η MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση ως ο μοναδικός καθετοποιημένος παραγωγός βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη με ανταγωνιστικές παγκόσμιες θέσεις κόστους για αλουμίνα και αλουμίνιο και αυξανόμενη παρουσία στην παραγωγή ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) Αλουμινίου. Εξάλλου, η ΕΠΑΛΜΕ συμβάλλει ουσιαστικά στο στόχο της εταιρείας να γίνει σταδιακά «πράσινη βιομηχανία», με σημαντικά μειωμένο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ουσιαστική εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και μεγιστοποίηση της ζωής των προϊόντων αλουμινίου, μέσω της επαναχύτευσής τους σε νέα «πράσινα» προϊόντα. 

Τέλος, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει αναβαθμισμένη και καινοτόμο κατεύθυνση, υποστηρίζοντας τον εθνικό και διεθνή στόχο της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας προσθέσει στο αντικείμενό του έργα όπως διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης, εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων (π.χ., έργα υδρογόνου). Παράλληλα, συνεχίζει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα στην κατασκευή θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στην ικανότητα καύσης φυσικού αερίου και στοχευμένη ανάπτυξη στον τομέα των εγχώριων υποδομών. Έτσι, μέσω και του συγκεκριμένου διεθνοποιμένου τομέα έχει κατορθώσει να απλώσει τη δραστηριότητα της από την Αγγλία ως τη Λιβύη και από το Ουζμπεκιστάν ως τη Γκάνα. 

Στόχος: Βιώσιμη ανάπτυξη 

Κάθε επένδυση και κάθε βήμα της MYTILINEOS συμβαδίζει με τη διαχρονική δέσμευση της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αποτυπώνεται στις σημαντικές ESG επιδόσεις που έχει επιτύχει εδώ και καιρό. Στοχεύοντας στη συνεχή της πρόοδο, η MYTILINEOS έγινε από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που δεσμεύτηκε για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με βάση τα κριτήρια ESG φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έμπρακτης δέσμευσής της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των στόχων που έχει θέσει, η MYTILINEOS βρίσκεται πλέον στην επίσημη λίστα των «Committed Companies» της διεθνούς πρωτοβουλίας Science Based Targets που κινητοποιεί τις εταιρείες να θέσουν στόχους βασισμένους στην επιστήμη και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Εξάλλου, στόχος της MYTILINEOS είναι να δημιουργεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους Κοινωνικούς της Εταίρους, συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες, καταβάλλοντας συλλογική προσπάθεια για να εντοπίσει ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Με στόχο τις συνεχείς υψηλές επιδόσεις και τον διπλασιασμό των μεγεθών της παράλληλα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η MYTILINEOS μπαίνει στο 2022 εφοδιασμένη κατάλληλα, με στρατηγικά πλεονεκτήματα, σταθερές βάσεις  και έτοιμη να κατακτήσει την κορυφή για άλλη μια φορά. 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT