Ανταποδοτική Ανακύκλωση: Η νέα εποχή για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

Ανταποδοτική Ανακύκλωση: Η νέα εποχή για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

Τα «σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης» που όλοι έχουμε δει στις γειτονιές μας δεν είναι «ένας ακόμη τρόπος» ανακύκλωσης.

Ούτε, απλά, ένας πιο φιλικός και αισθητικά αναβαθμισμένος τρόπος απόσυρσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Τα «σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης» είναι ο ορθός τρόπος πρωτογενούς ανακύκλωσης.

Αυτός που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει ως βέλτιστη πρακτική για το εγγύς μέλλον, αφού από τις 5 Ιανουαρίου του 2023, η ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με αυτή τη μέθοδο.

Μάλιστα η Ελλάδα έχει αποφασίσει να εφαρμόσει πλήρως το σύστημα «επιστροφής εγγύησης» για το πλαστικό και το μέταλλο, εναρμονίζοντας την εθνική της νομοθεσία με όσα ορίζει η κοινοτική: (Βλέπε οδηγίες Ε.Ε. 2019/904 και 2018/851).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) πρωταγωνιστεί στη νέα πρακτική.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021, ο ΕΟΑΝ έχει εγκρίνει το νέο, εξαετές Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Σκοπός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί η ανακύκλωση συσκευασιών στη χώρα μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Ελλάδα, από ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μετατραπεί σε επιτυχές παράδειγμα υλοποίησης της νέας, ευρέως διαδομένης, διεθνούς πρακτικής.

Το νέο μοντέλο ανακύκλωσης στη χώρα μας που προωθεί ο ΕΟΑΝ στηρίζεται σε πέντε άξονες.

Και οι πέντε διέπονται από χαρακτηριστικά αμοιβαίως επωφελών συνεργειών και από υψηλή προσαρμοστικότητα στην «πράσινη» διαχείριση απορριμμάτων:

Ας τους δούμε αναλυτικά:

α. Το νέο σύστημα ανακύκλωσης είναι δωρεάν για τους Δήμους. Ο προϋπολογισμός τους δεν επιβαρύνεται με κόστη για συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών που τελικά καταλήγουν στους δημότες αφού όλες οι απαραίτητες εργασίες πραγματοποιούνται δωρεάν από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση. 

β. Το νέο πρότυπο ανακύκλωσης εφαρμόζει την αρχή του ανταποδοτικού αντιτίμου στους δημότες για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Τα απορρίμματα έχουν αξία. Και οι δημότες δικαιούνται το δικό τους μέρισμα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, τα επιστρεφόμενα ποσά βοηθούν στη διαμόρφωση μίας νοοτροπίας ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, πέρα και μακριά από την παρωχημένη λογική του «σκουπιδιού».

γ. Η ανταποδοτική ανακύκλωση δημιουργεί νέες και πράσινες θέσεις εργασίας. Η συλλογή και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τα σημεία παραγωγής τους (όπως είναι οι διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία και άλλα σημεία υψηλής καταναλωτικής έντασης) προς τα «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης» είναι η δική μας δουλειά. Την αναλαμβάνουν, ως επί το πλείστον, νέες και νέοι άνθρωποι με υψηλή  οικολογική συνείδηση, ενώ η όλη διαδικασία επιτυγχάνει συντριπτικά μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα έναντι της παλαιάς λογικής της χύδην απόρριψης «σκουπιδιών».

δ. Η διαλογή και η επεξεργασία των άδειων συσκευασιών στην Πηγή παραγωγής τους γίνεται με χρήση υψηλής τεχνολογίας, ώστε να μειώνεται περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μειώνουμε έως και 90% τους όγκους των υλικών από τις συσκευασίες που μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η παραλαβή, ο διαχωρισμός, η επεξεργασία και η προσωρινή αποθήκευση πραγματοποιούνται αυτόματα στην Πηγή, χωρίς να απαιτούνται ενεργοβόρες λειτουργίες και υποδομές.

ε. Παράγουμε εν τέλει υλικά 100% καθαρά χωρίς προσμίξεις χάρη στον -υψηλής αμερικανικής τεχνολογίας- εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε ενώ τα παραγόμενα υλικά μετατρέπονται σε εμπορεύματα που προωθούνται απευθείας στη βιομηχανία για την τελική ανακύκλωση.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία αμοιβαία επωφελής διαδικασία για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή.

Η δυναμική της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κερδίζει διαρκώς έδαφος στη ελληνική επικράτεια:

  • Αναπτύσσεται στο 100% των Περιφερειών της χώρας
  • Καλύπτει γεωγραφικά εκτάσεις όπου κατοικεί το 91,70% του πληθυσμού της Ελλάδας
  • Βρίσκεται ήδη στο 100% των Δήμων της χώρας με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων
  • Επιλέγεται ήδη από το 100% των 25 μεγαλύτερων (σε πληθυσμό) νησιών της χώρας
  • Εφαρμόζεται με επιτυχία σε 200 Δήμους της χώρας

Πρεσβευτή στο μεγάλο εγχείρημα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ορίσαμε με μεγάλη χαρά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και όπως λέει ο Γιάννης: «Σύντομα ένα νέο σπιτάκι ανακύκλωσης θα είναι δίπλα σου».