MATTER OF CLASS

Επιστήμη Μηχανικών και Φυσικές Επιστήμες στο Deree – The American College of Greece σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ

Επιστήμη Μηχανικών και Φυσικές Επιστήμες στο Deree – The American College of Greece σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ

Σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων με πολλαπλές και πολύπλοκες αιτίες, με τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και με τον ανθρώπινο παράγοντα να παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη δημιουργία, όσο και στην επίλυση προβλημάτων, τα πεδία σπουδών STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία. Οι απόφοιτοι των κλάδων STEΜ κατέχουν όχι μόνο επιστημονική γνώση, αλλά και δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων, η ικανότητα επίλυσης πραγματικών προβλημάτων με χρήση της επιστημονικής μεθόδου, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. Διαθέτουν έτσι το κατάλληλο υπόβαθρο για να στελεχώσουν σημαντικές θέσεις στους κλάδους της τεχνολογίας, της έρευνας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την τεχνολογία. Μελέτες και δεδομένα από πολλές χώρες δείχνουν πως οι θέσεις εργασίας στους τομείς STEM αυξάνονται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους απ’ ό,τι σε άλλα πεδία κι ότι οι εργαζόμενοι στους τομείς αυτούς παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρούσα και μελλοντική οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Από το 2019-20, το Deree – Τhe American College of Greece (ACG) προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να έχουν μια ακαδημαϊκή εμπειρία στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας σπουδές σε προπτυχιακά προγράμματα STEM που προσφέρονται από το διεθνούς κύρους πανεπιστήμιο Clarkson. To Clarkson (Πότσνταμ, Νέα Υόρκη) είναι ένα κορυφαίο αμερικανικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο έρευνας, γνωστό για τη συμβολή του στην προώθηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την ακαδημαϊκή γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Ειδικεύεται στα σημεία τομής των Φυσικών Επιστημών (Science), Τεχνολογίας (Technology), Επιστήμης Μηχανικών (Engineering), Τεχνών (Arts) και Επιχειρησιακών Σπουδών (Business). Το 84% των φοιτητών του Clarkson ακολουθούν πεδία σπουδών STEM. Οι απόφοιτοί του είναι οι πιο περιζήτητοι στο είδος τους, με τις αμοιβές τους να βρίσκονται στο κορυφαίο 2% των μισθών στις ΗΠΑ, και το 20% να εργάζονται ως διευθύνοντες σύμβουλοι (CEO), ανώτερα στελέχη σε θέσεις ευθύνης ή να έχουν δημιουργήσει τη δική τους εταιρεία.

Επιστήμη Μηχανικών και Φυσικές Επιστήμες στο Deree – The American College of Greece σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ-1

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Διεθνών Σπουδαστών ACG-Clarkson (International Scholars Program, ISP), το οποίο προσφέρει σε φοιτητές με υψηλό μαθησιακό δυναμικό και επιδόσεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο χρόνια σπουδών στο Deree – The American College of Greece και, στη συνέχεια, δύο χρόνια στο Clarkson, που θα οδηγήσουν στην απόκτηση πτυχίου Bachelor’s σε πεδίο σπουδών STEM του Clarkson που θα επιλέξουν. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν πολυτεχνικές σπουδές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε σπουδές αεροναυπηγικής, μηχανολόγων μηχανικών, και μηχανικών διοίκησης. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν φυσικές επιστήμες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε βιολογία, βιομοριακές επιστήμες και χημεία. Στο Deree θα παρακολουθήσουν μαθήματα STEM των πρώτων δύο ετών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, πληροφορική, ανάλογα με τoν κλάδο σπουδών), καθώς και κάποια μαθήματα γενικής παιδείας (liberal education) που απαιτούνται για το πτυχίο.

Το Deree – The American College of Greece (ACG) προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με βάση το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως βεβαιώνει και ο Dr. David Horner, Πρόεδρος του Κολλεγίου, σε πρόσφατη συνέντευξή του, η ανάπτυξη των πεδίων σπουδών STEM είναι μέσα στους στόχους του Deree-ACG για τα επόμενα χρόνια. Ήδη από το 2010 προσφέρονται προπτυχιακά προγράμματα Περιβαλλοντικών Σπουδών και Πληροφορικής, ενώ τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε πρόγραμμα Βιοϊατρικών Σπουδών, καθώς και τo πρόγραμμα συνεργασίας με το Clarkson. Παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο ανακαινίστηκαν όλα τα εργαστήρια φυσικών επιστημών του Deree (βιολογίας, χημείας, φυσικής, επιστημών περιβάλλοντος) και εξοπλίστηκαν με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με σκοπό να υποστηρίξουν όλα τα προγράμματα STEM. Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται βασίζονται στην ενεργό μάθηση (active learning), με επίκεντρο τον φοιτητή, με χρήση τεχνολογίας και διαδικτυακών εργαλείων, και στοχεύουν τόσο στην απόκτηση γνώσης και κριτικής σκέψης, όσο και πρακτικών δεξιοτήτων (μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, πρακτική άσκηση), καθώς και δεξιοτήτων έρευνας, δημιουργικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας. Τα προγράμματα του Deree έχουν διπλή πιστοποίηση, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το επίπεδο των μαθημάτων ανταποκρίνεται σε ψηλά πρότυπα, αντίστοιχα με αυτά των πανεπιστημίων της Αγγλίας και των ΗΠΑ.

Από την Αναστασία Μισεγιάννη

Επιστήμη Μηχανικών και Φυσικές Επιστήμες στο Deree – The American College of Greece σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ-2

Η Αναστασία Μισεγιάννη είναι καθηγήτρια και επικεφαλής του τμήματος Επιστημών και Μαθηματικών (Department of Science and Mathematics) στο Deree.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ