ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Δημήτριος Μαλάμος: Ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Δημήτριος Μαλάμος: Ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Η πανδημία έδρασε ως επιταχυντής τάσεων δείχνοντάς μας ότι η γρήγορη προσαρμογή στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι καταλυτική για την επιτυχία των επιχειρήσεων.

Η βιωσιμότητα και ειδικότερα οι εκπομπές CO2, η μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των ευρωπαϊκών χωρών από τις ασιατικές αγορές και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, αποτελούν τάσεις οι οποίες θα διαμορφώσουν τη νέα κανονικότητα και θα επηρεάσουν το επιχειρείν.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Όμιλός μας, πάντα ένα βήμα μπροστά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, γνωρίζει ότι ένας καινοτόμος και βιώσιμος κλάδος πλαστικών, στον οποίο ο σχεδιασμός και η παραγωγή βασίζονται στις αρχές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Με γνώμονα την σημαντικότητα του ρόλου της βιομηχανίας πλαστικών υλών στην ευρωπαϊκή οικονομία, συντασσόμαστε με την ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και υιοθετούμε το σχέδιο δράσης της για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό το 2018, δεσμευτήκαμε οικειοθελώς στην ΕΕ για την αντικατάσταση μεγάλου μέρους παρθένας πρώτης ύλης με ανακυκλωμένη, έως το 2025. Μειώσαμε την ποσότητα του πλαστικού μέσω της δημιουργίας ελαφρυτέρων και επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και της ανάπτυξης τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων από πλήρως ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, με αποτέλεσμα να επενδύουμε σταθερά στην πράσινη ενέργεια.
Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι η χρήση ανακυκλωμένης πρώτης ύλης συνεπάγεται λύση του προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων & μείωση των εκπομπών CO2, πιστεύουμε ότι απαιτείται συνεργασία δράσης από όλους τους φορείς που αποτελούν μέρος της αλυσίδας αξίας των πλαστικών.

Έτσι, δημιουργήσαμε το “In the Loop“ – μια περιβαλλοντολογικά́ στοχευμένη πλατφόρμα που δικτυώνει εταιρείες, brands, δημόσιους φορείς, περιβαλλοντολογικές οργανώσεις και καταναλωτές, σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού /ελεγχόμενου κύκλου και μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε καινοτόμα προϊόντα, κλείνοντας τον κύκλο ζωής του πλαστικού́.

Όσον αφορά στο παγκόσμιο επιχειρείν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι δυτικές οικονομίες διαπίστωσαν ότι η εξάρτησή τους από ασιατικά προϊόντα εγκυμονεί κινδύνους, ειδικά σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. Θεωρούμε επομένως ότι θα υπάρξει μια ενίσχυση των Ευρωπαϊκών εξαγωγών, αλλά και των ενδο-ευρωπαϊκών συναλλαγών, με κύριους ευνοούμενους τις χώρες που έχουν συγκριτικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα για την ελληνική βιομηχανία που διαθέτει ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία, εφόσον βέβαια βελτιωθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες, ώστε να πρωτοστατήσουμε, στον βαθμό που μας επιτρέπεται, στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ

Η επόμενη μέρα της πανδημίας, μας βρίσκει όλους πιο δυνατούς και πιο έτοιμους να ελιχθούμε σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που παρουσιάζει προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες · ευκαιρίες που αν τις αδράξουμε σωστά, μπορούμε να βγούμε σημαντικά κερδισμένοι.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ME MIA MAΤΙΑ

Ιδρύθηκε το 1977 στην Ξάνθη. Σήμερα είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Τεχνικών Υφασμάτων & Λύσεων Συσκευασίας διεθνώς. Δραστηριοποιείται σε 9 χώρες ,έχει δίκτυο πωλησεων σε 80 και απασχολεί 2020 εργαζόμενους. Το 2013 σε κοινοπραξία με την ΕΛΑΣΤΡΟΝ ιδρύει τα θερμοκήπια Θράκης, τα μεγαλύτερα υδροπονικά θερμοκήπια στη Ν.Α. Ευρώπη τα οποία παράγουν λαχανικά με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα CO2.