PHARMATHEN

Δημήτρης Καδής: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αλλάξει προς το καλύτερο

Δημήτρης Καδής: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αλλάξει προς το καλύτερο

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντικά βήματα προόδου από την πολιτεία στην αντιμετώπιση χρόνιων δομικών προβλημάτων της οικονομίας.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του Δημοσίου είναι μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έχει πραγματοποιηθεί και αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο ως προς τον σχεδιασμό και την επιτυχία της υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και ως προς τον τρόπο επικοινωνίας: ξεκάθαρες ιδέες, λίγα λόγια και πολλές πράξεις. Παρατηρούμε την ίδια προσέγγιση σε ένα σύνολο από παρόμοιες ενέργειες.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την επιτυχία του Σχεδίου ανάκαμψης και σταθερότητας. Ταυτόχρονα, δίνει τα απαραίτητα κίνητρα σε όλους τους πολίτες που πραγματικά θέλουν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια, να θέλουν να έχουν πιο ενεργό συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, καθώς αποδεικνύει ότι ο μετασχηματισμός της οικονομίας είναι εφικτός και προς όφελος όλων.

Το Σχέδιο ανάκαμψης δίνει ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις που στοχεύουν στην ψηφιακή μετάβαση, στην πράσινη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου, συνδυαστικά με την κινητοποίηση των επενδύσεων, τίθενται σωστά ως βασικοί συντελεστές της ανάπτυξης.

Τόσο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέας καλούνται να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία που τους δίνεται. Η αποτελεσματική εκταμίευση, διάθεση και σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση για όλους.

Κλάδοι που στηρίζονται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, όπως η φαρμακοβιομηχανία, θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερες συνέργειες, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να δημιουργούν νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποτελεί μονόδρομο για όλους τους κλάδους και τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τελικά την επιτυχία του προγράμματος και θα εγγυηθεί τη συνέχεια των αλλαγών είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στο στάδιο της υλοποίησης.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Η αναμενόμενη δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποτελέσει το ανάχωμα στο brain drain που συντελείται τα τελευταία χρόνια. Η υιοθέτηση –τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα– διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των εργαζομένων που βασίζονται στη διαφάνεια και την αξιοκρατία, είναι βασική προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα ταλέντα και οι δεξιότητες των πολιτών που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν.

Η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και σίγουρα χρειάζεται να γίνουν ακόμα περισσότερα. Είναι χρέος μας να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους όσοι θέλουν να συμβάλουν –και κυρίως στους νέους ανθρώπους– να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετασχηματισμού της Ελλάδας, μιας χώρας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.

Δημήτρης Καδής: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αλλάξει προς το καλύτερο-1