ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Παύλος Μυλωνάς: Συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία

Παύλος Μυλωνάς: Συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία

Η ελληνική οικονομία δείχνει ολοένα και πιο πειστικά σημάδια εξόδου από την πανδημία. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα προχωρά γρήγορα και η δραστηριότητα στους περισσότερους τομείς της οικονομίας ανακάμπτει με επιταχυνόμενο ρυθμό καθώς οι περιορισμοί αίρονται. Η ισχυρότατη δημοσιονομική στήριξη (που υπερέβη τα 30 δισ. σωρευτικά το 2021-22, από τις κορυφαίες στην Ε.Ε.), σε συνδυασμό με την παροχή άφθονη ρευστότητας και την προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών, απέτρεψαν ένα βαθύτερο και παρατεταμένο πλήγμα. Ετσι, καθώς η αβεβαιότητα υποχωρεί, επιτρέπεται ταχεία επανεκκίνηση. Η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας αρχίζει να διαγράφει την ευκταία τροχιά «V», με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να αναμένεται διψήφιος για το υπόλοιπο του έτους. Ωστόσο, η ενδυνάμωση της ανοδικής τάσης και η διάχυση της ανάπτυξης στην οικονομία συνιστούν βασικές προκλήσεις.

Η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και η έγκαιρη προετοιμασία και πρόσφατη έγκριση του Ελληνικού Σχεδίου συνιστούν μία κομβική εξέλιξη. Οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο, μαζί με τη μόχλευση μέσω τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, θα κινητοποιήσουν χρηματοδοτικούς πόρους άνω των 60 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 (χωρίς να προσμετρούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ). Η άμεση χρηματοδότηση μέσω μεταβιβάσεων και δανείων από την Ε.Ε. θα προσεγγίσει τα 3.000 ευρώ ανά Ελληνα πολίτη, όντας η υψηλότερη στην Ε.Ε.
Η άμεση ώθηση στην οικονομία από την απορρόφηση των κεφαλαίων θα είναι αναμφισβήτητα σημαντική, αλλά ακόμη πιο κρίσιμη θα είναι η αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί το μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας. Εδώ, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι τράπεζες με την τεχνογνωσία τους αναφορικά με την αξιολόγηση βιώσιμων έργων.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αποτελεί την πιο φιλόδοξη απόπειρα συνδυαστικής αναβάθμισης του ανθρώπινου, φυσικού και θεσμικού κεφαλαίου της χώρας, μέσα σε μια μόνο εξαετία, με στόχο ένα πολλαπλασιαστικό και διατηρήσιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η στόχευση αυτή συνδυάζεται με την ώριμη φάση αναδιάρθρωσης του ανταγωνιστικού τμήματος της οικονομίας, το οποίο ήδη λειτουργεί με γνώμονα το μέλλον και είναι έτοιμο να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που δίνονται. Στην Εθνική Τράπεζα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Εχοντας ξεκινήσει ένα ευρύ Πρόγραμμα Μετασχηματισμού εδώ και τρία χρόνια, στοχεύουμε να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο της Τράπεζας υπό το πρίσμα των νέων αναγκών και προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας. Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ψηφιακή εμβάθυνση, ανθρωποκεντρική αντίληψη αλλά και εταιρική υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευθύνη, αποτελούν βασικές εκφάνσεις των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Αυτό πιστεύω ότι θα μετεξελίξει την Τράπεζα από διαμεσολαβητή ρευστότητας σε ολοκληρωμένο οικονομικό σύμβουλο, φορέα μετασχηματισμού και στρατηγικό εταίρο, πάντα βασισμένο στις δυνατές Αξίες μας, οι οποίες φιλοδοξούμε να χαρακτηρίζουν την κάθε μας κίνηση. Αναμφίβολα, η έξυπνη διαχείριση των δεδομένων ανακηρύσσεται σε κεντρικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η μακροχρόνια ανάπτυξη και ευημερία προϋποθέτουν τη συμπερίληψη, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερου αριθμού οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) στην αναπτυξιακή διαδικασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης και η ενίσχυση της δυνατότητας των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να γίνουν ακόμη πιο τολμηρές και να υλοποιήσουν τα πλέον φιλόδοξα σχέδιά τους. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε αποφασιστικά να στηρίξουμε και πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε άμεσα. Θέλουμε να καταστούμε η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής στην Ελλάδα, ο βασικός πυλώνας, δίαυλος μετασχηματισμού και συνδιαμορφωτής της επόμενης μέρας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ME MIA MAΤΙΑ

Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και έχει καθοριστική συνεισφορά στην οικονοµική εξέλιξη του τόπου σε αυτά τα 180 χρόνια. Αντιπροσωπεύει το 25% της εγχώριας τραπεζικής αγοράς. ∆ιαθέτει 400 καταστήµατα και αναπτύσσει το πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό δίκτυο συναλλαγών. Απασχολεί περίπου 7.500 εργαζοµένους.