ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Αισθητά ανανεωμένη εμφανίζεται η νέα ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με ενότητες σχετικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον προεδρικό θεσμό αυτό καθαυτό, το προεδρικό μέγαρο και τις δραστηριότητες της Προέδρου στο πλαίσιο του αξιώματος.

Ακόμη, μέσα από την ιστοσελίδα παρουσιάζεται και η δραστηριότητα της κ. Σακελλαροπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook και το Twitter συγκεκριμένα.

Ο νέος ιστότοπος της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι ήδη προσβάσιμος στη διεύθυνση http://www.presidency.gr/