ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30 χρόνια εργασίας και 55 ετών

Δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 30 χρόνια προϋπηρεσίας και με όριο ηλικίας τα 55 ή τα 60 χρόνια (ανάλογα με την περίοδο πρόσληψης) δίνει η τροπολογία που συμπεριλαμβάνεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Ουσιαστικά αποτελεί ευνοϊκή ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς μειώνεται ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στα 30 χρόνια από τα 35 χρόνια, που προβλέπεται στο υπόλοιπο νομοσχέδιο. Ειδικότερα, η τροπολογία ρυθμίζει το θέμα ως ακολούθως:

Οσοι εκπαιδευτικοί έχουν διορισθεί μέχρι 31/12/1982 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας τους.

Οσοι έχουν διορισθεί από 1/1/183 με τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας τους. Με βάση την αιτιολογική έκθεση, η εξαίρεση από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που θέτει το νομοσχέδιο (65 ή 67 ετών) γίνεται διότι κρίνεται ότι η διδασκαλία στην ηλικία αυτή αποβαίνει εις βάρος του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου.