ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Το ζήτημα τής εξόφλησης οφειλών τού Δημοσίου προς τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις έθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων στον υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη σημερινή τους συνάντηση. Επίσης,
υπογραμμίστηκε η σημασία της αξιοποίησης κονδυλίων τού ΕΣΠΑ και των
ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό τού ξενοδοχειακού κλάδου.

Οι εκπρόσωποι τού κλάδου ζήτησαν -μεταξύ άλλων- να ενταχθούν στα
κίνητρα του επενδυτικού νόμου οι ξενοδοχειακές μονάδες δύο αστέρων
και να εξαιρεθούν οι μονάδες που βρίσκονται σε υπεραναπτυγμένες
περιοχές. Επίσης, να επιτραπεί η υπαγωγή στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5
αστέρων και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων,
έγκρισης και εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων.

Επεσήμαναν, ακόμη, ότι λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis ως
προς το ανώτατο ύψος των επιτρεπόμενων ενισχύσεων ανά επιχείρηση,
πολλές ξενοδοχειακές μονάδες δεν μπορούν να ενταχθούν στα
προγράμματα του ΟΑΕΔ για διατήρηση τής απασχόλησης / επαναπρόσληψη
τού εποχικού προσωπικού και ζήτησαν να υπάρξει ειδική ρύθμιση για
την αντιμετώπιση του ζητήματος στον κλάδο.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άρση των
εμποδίων και η ενίσχυση της ανάπτυξης τού ξενοδοχειακού κλάδου, που
είναι κρίσιμος για την οικονομία. Τόνισε, ακόμη, ότι τα αιτήματα
τής Ομοσπονδίας θα εξετασθούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τής
οικονομίας, τής Κοινοτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τον
ανταγωνισμό, ώστε να δοθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις.


Πηγή: ΑΜΠΕ