ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές στις 17 Ιουνίου

Θυροκολλήθηκε σήμερα στις 11:59π.μ. στη Βουλή των Ελλήνων το
Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο διαλύθηκε η Βουλή της ΙΔ Περιόδου
που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και προκηρύσσονται
εκλογές στις 17 Ιουνίου.

Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφεται από τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη
Πικραμμένο. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα η Βουλή που θα
προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα συγκληθεί στις 11 π.μ.
της Πέμπτης 28 Ιουνίου.

Αναλυτικά στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπ’ όψη

1.τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 2 περιπτ. γ’ και 37 παρ. 3
εδάφ. τρίτο του Συντάγματος.

2. Το γεγονός ότι α) οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους
αρχηγούς του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σε κοινοβουλευτικοί δύναμη
κομμάτων δεν τελεσφόρησαν, β) κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των
κομμάτων στις 15 Μάιου 2012 επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού
Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, γ) απέτυχαν οι
προσπάθειες σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής
για τη διενέργεια εκλογών και δ) αναθέσαμε στον Παναγιώτη
Πικραμένο, πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το σχηματισμό
Κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές,
αποφασίζουμε:

Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΔ’ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας,
καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών στις 17 Ιουνίου
2012, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από
τις εκλογές στις 28 Ιουνίου 2012, ήμερα Πέμπτη και ώρα 11».


Πηγή: ΑΜΠΕ