ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετσι στήνουν διαγωνισμούς οι εργολάβοι

Οι προσφορές παρέμεναν στα γραφεία των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ για 13 μήνες, ενώ οι εργοληπτικές οργανώσεις υποστήριζαν ότι υπάρχει κίνδυνος «χειρουργικών επεμβάσεων» και αλλοίωσης του περιεχομένου. Τελικώς, οι οικονομικές προσφορές για το έργο Παράκαμψης Βόλου, προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ, ανοίχθηκαν στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποκαλυφθεί περίτρανα η μεθόδευση που ακολουθούν οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι για να ελέγχουν τις δημοπρασίες. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι προσφορές των 37 ομίλων, όπως προκύπτει και από τα έντυπα που παρουσιάζει σήμερα η «K», ήταν ομαδοποιημένες και έχουν γραφεί από πέντε – έξι ανθρώπους.

Οι τεχνικές εταιρείες, εκμεταλλευόμενες τον Μαθηματικό Τύπο επιλογής αναδόχου στα δημόσια έργα, κατέθεσαν -σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν ήδη φτάσει στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ- προσυνεννοημένες προσφορές, προκειμένου να οδηγήσουν το έργο στον εργολάβο της επιλογής τους. Από τα έντυπα των προσφορών προκύπτει, για παράδειγμα, ότι η προσφορά των εταιρειών Προοδευτική και Αφοί Μεσοχωρίτη γράφτηκαν από τον ίδιο άνθρωπο, ενώ το ίδιο συνέβη με τις προσφορές της ΑΚΤΩΡ και της ΕΤΕΘ (ο γραφικός χαρακτήρας είναι ίδιος)… Κοινός γραφικός χαρακτήρας υπάρχει, επίσης, στην προσφορά του αυστριακού κολοσσού Strabag και στην προσφορά της εταιρείας Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες πέντε – έξι ομάδες προσφορών οι οποίες έχουν, επίσης, γραφεί από τους ίδιους μηχανικούς, μολονότι αφορούν περί τους 30 εργολήΟι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν διαπίστωσαν πως κατατέθηκαν ομαδοποιημένες προσφορές και συνεπώς οφείλουν να ακυρώσουν τον διαγωνισμό (με βάση τη νομοθεσία ένας διαγωνισμός ακυρώνεται ακόμα και όταν υπάρχουν ενδείξεις συνεννόησης των ενδιαφερομένων), προχώρησαν κανονικά τη διαδικασία. Ετσι, στις 31 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου Παράκαμψης Βόλου και αποφάσισε -με βάση τον Μαθηματικό Τύπο- να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη την τεχνική εταιρεία TEPNA με ποσοστό έκπτωσης 22,7%.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νέο καθεστώς ανάθεσης των έργων, οι τεχνικές εταιρείες που έχουν καταθέσει χαμηλότερες προσφορές έχουν τη δυνατότητα να τις αιτιολογήσουν, δηλαδή να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι μπορούν να εκτελέσουν το έργο φθηνότερα από τον μειοδότη με βάση τον Μαθηματικό Τύπο. Στην περίπτωση της Παράκαμψης Βόλου προκύπτει ότι 14 τεχνικές εταιρείες έχουν καταθέσει χαμηλότερες προσφορές από τον προσωρινό μειοδότη και καλούνται να τις αιτιολογήσουν…

Βιομηχανία προσφορών

Τα έντυπα προσφοράς που παρουσιάζει σήμερα η «K» απλώς αποδεικνύουν αυτό το οποίο είναι παγκοίνως γνωστό μεταξύ των εργολάβων και το οποίο εμφανίζεται να αγνοεί το αρμόδιο υπουργείο: ο Μαθηματικός Τύπος (ακόμη και σήμερα που υποτίθεται ότι δεν εφαρμόζεται πλήρως) επέτρεψε τη δημιουργία μιας βιομηχανίας προσφορών. Οι προσφορές για την Παράκαμψη Βόλου γράφτηκαν από πέντε – έξι μηχανικούς έπειτα από συνενόηση των εργολάβων σε μια προσπάθεια να ανατεθεί το έργο σε τεχνική εταιρεία που είχε προαποφασιστεί.

Η «K» έχει δημοσιεύσει το τελευταίο δίμηνο αναλυτικά στοιχεία ακόμη και για τις εταιρείες που έχουν συστήσει μικρότεροι και μεγαλύτεροι εργολήπτες με στόχο να υποβάλουν από κοινού προσφορές στα δημόσια έργα. Πριν από λίγες ημέρες είχε παρουσιάσει τη δράση της «Αλφα Σαπόρτ», που ιδρύθηκε από τις τεχνικές εταιρείες της ΣΤ΄ τάξης του εργοληπτικού πτυχίου για να παρέχει αντίστοιχες «υπηρεσίες», και μετά τις αποκαλύψεις κάποιοι βιάζονται να την κλείσουν.

Για όλα αυτά τα θέματα ουδέποτε εξέφρασε άποψη το ΥΠΕΧΩΔΕ, υποστηρίζουν οι μηχανικοί. Οι ίδιοι αδυνατούν να κατανοήσουν και τη σιγή της ηγεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του οργάνου που αποτελεί σύμβουλο της πολιτείας στον τομέα των έργων και των υποδομών.