ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ με το νέο καθεστώς

Με το νέο καθεστώς θα γίνονται εφεξής οι προσλήψεις στις ΔΕΚΟ ενώ με δύο υπουργικές αποφάσεις -που έχουν εκδοθεί στις 19 Απριλίου και στις 24 Μαρτίου αντίστοιχα- καθορίζονται οι διαδικασίες αλλά και η επιλογή των υποψηφίων από τριμελείς επιτροπές των οικείων φορέων. Το Δ.Σ. ορίζει τρία μέλη που θα αποτελούν την επιτροπή και θα έχει την ευθύνη των προσλήψεων στις εξής ΔΕΚΟ: ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Προαστιακός, ΓΑΙΟΣΕ, Εμπορευματικά Κέντρα, ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ. Οι επιτυχόντες θα προσλαμβάνονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά μηνών. Η πρόσληψη γίνεται με προκήρυξη από τον οικείο φορέα, ενώ οι ενστάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα ημερών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η επιτροπή καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων και τον αποστέλλει στο ΑΣΕΠ.

Ας σημειωθεί ότι στο ΑΣΕΠ έχουν κατατεθεί ήδη 150 αιτήματα φορέων, που ζητούν να συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία και η εξέταση των υποψηφίων με προφορική συνέντευξη και έχει συναινέσει μόνο για ορισμένες ειδικότητες όπως οι ψυχολόγοι, απορρίπτοντας άλλες κατηγορίες προσωπικού.

Αργά χθες το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος διέψευδε κατηγορηματικά ότι οι προσλήψεις θα γίνουν χωρίς τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ: «Οι μεταδιδόμενες πληροφορίες περί δήθεν περιορισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ, για προσλήψεις σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποτελούν είτε απόρροια άγνοιας του Συντάγματος και της κείμενης εκτελεστικής νομοθεσίας είτε προϊόντα παραπληροφόρησης».