ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητούν επαναπροσδιορισμό της έννοιας του προσηλυτισμού

Τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του προσηλυτισμού, την κατάργηση της προϋπόθεσης έγκρισης του οικείου μητροπολίτη για την ανέγερση ναών άλλων θρησκευτικών δογμάτων, καθώς και του Γραφείου Ναοδομίας προβλέπουν δύο τροπολογίες που κατέθεσαν 12 βουλευτές όλων των κομμάτων στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τα στελέχη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις τροπολογίες, που υπογράφουν οι Μιλτ. Βαρβιτσιώτης, Αρης Σπηλιωτόπουλος, Νικ. Γεωργιάδης (Ν.Δ.), Α. Λοβέρδος, Μαρία Δαμανάκη, Τηλ. Χυτήρης, Ευαγγελία Σχοιναράκη (ΠΑΣΟΚ), Γ. Χουρμουζιάδης (ΚΚΕ), Φ. Κουβέλης (ΣΥΝ) και οι ανεξάρτητοι Στ. Μάνος και Ανδ. Ανδριανόπουλος, αναδιατυπώνεται η έννοια του προσηλυτισμού, ενώ καθίστανται ηπιότερες οι προβλεπόμενες ποινές του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο και της συνταγματικής προστασίας της «ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης», διευρύνεται το πεδίο του προσηλυτισμού, ώστε να μην «προστατεύει», και μάλιστα με δρακόντεια μέτρα, μόνον την Ορθόδοξη επικρατούσα Εκκλησία, αλλά να προστατεύει συνολικά την ελευθερία της πίστης. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «η διατήρηση στην έννομη τάξη μας αυτής της νομοθεσίας διασύρει διεθνώς τη χώρα», ενώ γίνεται υπόμνηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εκθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για «ενδεχόμενη άσκηση πίεσης σε ετερόδοξους πολίτες».

Συγκεκριμένα, ορίζεται -γενικώς- ότι «όποιος ασκεί αθέμιτες πιέσεις σε άλλον, με σκοπό να τον εξαναγκάσει να μεταβάλει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τιμωρείται με πρόστιμο», έναντι της προβλεπόμενης ποινής σήμερα που είναι φυλάκιση. Η ποινή φυλάκισης, μέχρι 6 μήνες, διατηρείται μόνον στην περίπτωση που ο υφιστάμενος τον προσηλυτισμό είναι ανήλικος. Με τη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας καταργείται οριστικά το σχετικό άρθρο του αναγκαστικού νόμου 1363/38. Ως αντισυνταγματική προτείνεται και η κατάργηση της διάταξης που προβλέπει τη σύμφωνη γνώμη του ορθόδοξου μητροπολίτη για την ανέγερση χώρων λατρείας άλλων θρησκευτικών ομολογιών και δογμάτων. Παράλληλα, καταργείται και το Γραφείο Ναοδομίας, με τον έλεγχο να ανατίθεται στις πολεοδομικές υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι για την ανέγερση ναού ή χώρου λατρείας οποιασδήποτε θρησκείας εκδίδεται σχετική άδεια οικοδομής από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Αδεια απαιτείται και για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας προσθήκης ή ανακατασκευής σε υφιστάμενους ναούς, ενώ εάν πρόκειται για ναούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία απαιτείται, επιπλέον, και η σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.