ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πολιτικό σύστημα αναπαράγει τη διαφθορά

O εκμαυλισμός της συνείδησης των δημοσίων προσώπων σε μια δημοκρατία, που μετατρέπεται έτσι βαθμιαία σε πραγματική κλεπτοκρατία, στηρίζεται σε δύο βασικά άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με το σύστημα κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης που εκκολάπτει ανερυθρίαστα τη διαφθορά. Είναι εκπληκτικό, αλλά κανείς δεν επισημαίνει πως το σύστημα εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης καλλιεργεί σχεδόν επίσημα την συναλλαγή εθίζοντας πολίτες και δημόσια πρόσωπα στην ανταλλαγή εξυπηρετήσεων με αμοιβή την ψήφο! Από εκεί μέχρι την οικονομική ανταπόδοση για την διευκόλυνση σε κάποιο προσωπικό η εταιρικό / επιχειρηματικό πρόβλημα η απόσταση δεν είναι μεγάλη.

Και η διατήρηση του συστήματος του σταυρού προτίμησης είναι σχεδόν παράλογη. Η δικαιολογία της άνετης πρόσβασης του λαού στα πολιτικά πρόσωπα είναι έωλη. Διότι είναι αμεσότερη η σχέση εκλογέων με τον αντιπρόσωπό τους σε ένα μονοεδρικό σύστημα επιλογής βουλευτών από το σύστημα του σταυρού όπου -πέραν της ανήθικης συναλλαγής- παρεμβαίνει η ευνοιοκρατία του περιφερειακού κομματικού μηχανισμού, καθώς και η τοπική αντιπαλότητα των υπολοίπων «σταυρομάχων» που διαβρώνουν την έννοια της απρόσκοπτης επαφής λαού και των αντιπροσώπων του.

Σε δεύτερο επίπεδο τα δημόσια πρόσωπα οδηγούνται στη διαφθορά και στη συναλλαγή από την απαράδεκτη εξάρτησή τους από το κόμμα λόγω του συστήματος του ασυμβίβαστου της βουλευτικής ιδιότητας με κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Ο αντιπρόσωπος του λαού αναγκάζεται να αγωνιά για την επανεκλογή του για την εξασφάλιση των προς το ζην. Είναι έτσι υποταγμένος στα κελεύσματα της ηγεσίας του κόμματός του, αλλά και έκθετος σε λογής εξωκοινοβουλευτικούς οικονομικούς πειρασμούς, που μπορούν να του εξασφαλίζουν ανετότερη διαβίωση, αλλά και τις αναγκαίες μεγάλες δαπάνες για την επανεκλογή του. Και πάλι το εκλογικό σύστημα φέρει μεγάλες ευθύνες. Που εκθέτει τον υποψήφιο στους κατεξουσιαστικούς μηχανισμούς της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και τον αφήνει έκθετο σε λογής εξωπολιτικούς παράγοντες για την εξασφάλιση της προβολής για την επανεκλογή του.

Η κατάργηση του ανήθικου σταυρού προτίμησης στις εκλογές, η εισαγωγή ενός συστήματος μονοεδρικών περιφερειών και περιφερειακής λίστας, η εξάλειψη των λογής πιστοποιητικών, ελέγχων και διαβεβαιώσεων που εκδίδουν για αναρίθμητα θέματα οι δημόσιες υπηρεσίες και η μεταβίβαση θεμελιωδών αρμοδιοτήτων από τα υπουργεία στις περιφερειακές αρχές θα ανακουφίσουν τον τόπο και θα τεθεί κάποια αρχική βάση για την πάταξη της διαφθοράς και της συνηθισμένης συναλλαγής.