ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Στ. Μάνος για το πολιτικό χρήμα

Σε επανακατάθεση των δύο τροπολογιών που αφορούν την αντιμετώπιση του «μαύρου πολιτικού χρήματος», αλλά και του καθορισμού των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Στ. Μάνος στο φορολογικό νομοσχέδιο, η επεξεργασία του οποίου αρχίζει αύριο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η πρώτη παρέμβαση του κ. Μάνου αφορά το «μαύρο χρήμα» που μπορούν να διαχειρίζονται εκδότες μέσων επικοινωνίας και καναλάρχες με ρύθμιση που πέρασε προ πολλών ετών, με σκοπό να εξυπηρετηθούν εξαγωγικές επιχειρήσεις, όταν ίσχυαν αυστηρές διατάξεις για τον έλεγχο του συναλλάγματος. Στην κατηγορία όμως αυτή περιελήφθησαν και επιχειρήσεις έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, στις οποίες αναγνωρίσθηκε έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά σε ποσοστό 4% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Με τον νόμο του 2004, παρατάθηκε η ισχύς της συγκεκριμένης ρυθμίσεως ώς τα τέλη του 2008, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνει ο κ. Μάνος, «η κραυγαλέα φαύλη αυτή διάταξη να εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις εκδοτικές επιχειρήσεις». Παρά τις προσπάθειες του βουλευτή από τις αρχές του φθινοπώρου να καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή διάταξη, δεν έγινε τίποτε και γι’ αυτό επανέρχεται με νέα τροπολογία.

Η δεύτερη παράγραφος συνιστά δραστική παρέμβαση στα δικαιώματα που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι και τα οποία κατά τον κ. Μάνο είναι εξωφρενικά υψηλά. Με την τροπολογία ανακινείται και πάλι το ζήτημα των νομοθετικών υπέρ τρίτων φόρων και παροχών, ενώ προτείνει τα δικαιώματα αυτά που μπορεί να υπερβαίνουν και τα 12.000 ευρώ για μία και μόνο αγοραπωλησία, να μην ξεπερνούν σε οποιαδήποτε περίπτωση τις 300.000 δρχ. (ο νόμος αναφέρεται στο παλαιό νόμισμα) και να μπορεί να αυξομειώνεται με κοινή υπουργική απόφαση. Πέραν της θέσεως της οροφής στις αμοιβές, ο κ. Μάνος προτείνει ακόμη την απάλειψη της διατάξεως στο ισχύον πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία αν συνταχθεί ένα συμβόλαιο μεταβίβασης από ξένο συμβολαιογράφο, δεν μετεγγράφεται αν δεν καταβληθούν τα εξωφρενικά κατά τον βουλευτή συμβολαιογραφικά δικαιώματα στον συμβολαιογραφικό σύλλογο της περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο για να μοιραστεί στους συμβολαιογράφους της περιοχής, διάταξη που αποδεικνύει ότι το συμβολαιογραφικό επάγγελμα είναι κλειστό.