ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση

Δομικές αλλαγές που διαμορφώνουν νέους όρους στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων και την ανέλιξή τους στη ιεραρχία, προωθούνται με τον Υπαλληλικό Κώδικα, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Προκόπης Παυλόπουλος. Κεντρικό ζητούμενο, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι από τη μια η αξιοκρατική επαγγελματική σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, βάσει των οποίων θα προάγονται οι πλέον ικανοί. Από την άλλη, δίδεται ειδικό βάρος στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με τον ορισμό νέων πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία συνδέονται με τη συμπεριφορά του υπαλλήλου και την υποχρέωσή του να παρέχει πληροφόρηση στον συναλλασσόμενο πολίτη για τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης. Παράλληλα, απελευθερώνονται οι μετατάξεις από φορέα σε φορέα με την προκήρυξη για πρώτη φορά των σχετικών θέσεων, και αλλάζει το καθεστώς αδειών με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νεοεισερχόμενους και ειδική μέριμνα για τους γονείς.

Κριτική στις νέες ρυθμίσεις άσκησε, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, κυρίως σε ό,τι αφορά την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος προαγωγών, από 1.1.2008, «δηλαδή, μετά τις εθνικές εκλογές».

Κατάχρηση αδείας

Αναρρωτικές άδειες που «συνδέονται» χρονικά με αργίες θα παραπέμπονται στον έλεγχο υγειονομικής επιτροπής.