ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προαγωγές με αξιοκρατία

Νέος «χάρτης» διαμορφώνεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, τις προαγωγές, τις μετατάξεις, τους κανόνες του πειθαρχικού ελέγχου και τις άδειές τους, με σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στον νέο Υπαλληλικό Κώδικα που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Πρ. Παυλόπουλος.

– Εισάγεται ο θεσμός της προσωπικής συνέντευξης για τα υψηλότερα κλιμάκια καθήκοντος (γεν. διευθυντές), ώστε να διαμορφώνεται ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο της γνωστικής υποδομής, αλλά και της προσωπικότητας κάθε υποψηφίου.

– Το πειθαρχικό πλαίσιο ενισχύεται με την παράταση της παραγραφής των παραπτωμάτων κατά τρία έτη και των σοβαροτέρων αδικημάτων, όπως η δωροδοκία, μετά οκτώ έτη. Το βάρος στο νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα δίδεται στο σύστημα προαγωγών και αξιολόγησης, το οποίο ενισχύεται με αντικειμενικά κριτήρια και αξιοκρατικές διαδικασίες:

Οι προαγωγές

– Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στην ιεραρχία, επιταχύνεται κατά δύο χρόνια για όσους κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κερδίζουν επίσης δύο χρόνια.

– Καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων που αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων. Η συνέντευξη περιορίζεται μόνο για τον βαθμό του διευθυντή και του γενικού διευθυντή, σε ποσοστό 8% και 12,5% επί της συνολικής βαθμολόγησης των κριτηρίων. Οι κρίσεις για τους γενικούς διευθυντές θα γίνονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και για τους διευθυντές-τμηματάρχες από τα πενταμελή συμβούλια κάθε φορέα. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του γενικού διευθυντή αποκτούν πλέον, εκτός από τους υπαλλήλους του οικείου υπουργείου και υπάλληλοι άλλων υπουργείων και υπηρεσιών. Δημιουργείται, έτσι, μια κινητικότητα στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης και δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν ικανότητες να κριθούν.

Για πρώτη φορά επιτρέπονται οι μετατάξεις από υπουργείο σε υπουργείο και από φορέα σε φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ύστερα από προκήρυξη των θέσεων και ανακοίνωσή τους μέσα από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΔΑ. Για τη μετάταξη από κλάδο σε κλάδο απαιτείται να κατέχει ο υπάλληλος τον τίτλο σπουδών του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών.

Αδειες

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των αδειών, με καθιέρωση του δικαιώματος χορήγησης κανονικής άδειας στους υπαλλήλους, δύο μήνες μετά τον διορισμό τους και όχι αφού συμπληρώσουν ένα χρόνο εργασίας. Προσαυξάνεται η κανονική άδεια για τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες και θεσμοθετούνται ειδικές άδειες για τους αιμοδότες (δύο ημέρες) και τους χειριστές υπολογιστών. Για τις μητέρες που αποκτούν τέταρτο παιδί το μειωμένο ωράριο ισχύει για δύο ακόμη χρόνια, ενώ χρήση γονεϊκών αδειών μπορούν να κάνουν πλέον και οι πατέρες. Στον αντίποδα, τάξη μπαίνει στις αναρρωτικές άδειες, οι οποίες όταν «συνδέονται» χρονικά με αργίες θα παραπέμπονται στον έλεγχο της υγειονομικής επιτροπής.

Ο Ευ. Βενιζέλος

«Ενώ υποτίθεται ότι η βασική καινοτομία του νέου Κώδικα είναι το νέο σύστημα προαγωγών με «μοριοποιημένα» κριτήρια, στις μεταβατικές διατάξεις του προβλέπεται έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος από 1.1.2008, δηλαδή μετά τις εκλογές» σχολίασε ο κ. Ευ. Βενιζέλος προσθέτοντας: «Το γεγονός αυτό είναι η πλήρης απόδειξη της πολιτικής και θεσμικής αναξιοπιστίας της κυβέρνησης στον ευαίσθητο χώρο της διοίκησης, στον οποίο προσπαθεί να διασώσει κομματικές επιλογές γενικών διευθυντών και διευθυντών, που ακυρώνονται πλέον με δικαστικές αποφάσεις».

Πειθαρχικό παράπτωμα η μη εξυπηρέτηση του πολίτη

Νέα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία συνδέονται με τη συμπεριφορά του υπαλλήλου απέναντι στον πολίτη και, ιδίως, με την υποχρέωση του υπαλλήλου να παρέχει την πληροφόρηση για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως του πολίτη, προστίθενται στο πειθαρχικό δίκαιο. Καθιερώνονται έτσι, ως πειθαρχικά παραπτώματα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και η άρνηση συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου.

Θεσπίζεται ακόμη, το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικής εξουσίας εκ μέρους του υπουργού Εσωτερικών επί των υπαλλήλων του δημοσίου και των νπδδ για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Καθιερώνεται, τέλος η δυνατότητα του προϊσταμένου Διεύθυνσης να επιβάλλει την ποινή του προστίμου έως και το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών.

Ο έλεγχος των πόθεν έσχες των δημοσίων υπαλλήλων ανατίθεται σε ειδική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ οι δηλώσεις θα αποστέλλονται σε ειδικό έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.