ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράταση αδειών ραδιοτηλεόρασης

Ενα χρόνο παρατείνεται -έως τις 30 Ιουνίου 2007- η προθεσμία για την έκδοση της προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση των αδειών σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, που είχαν λάβει σχετική άδεια βάσει του νόμου του 1989, να εκπέμπουν από μόνον ένα δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής σε θέσεις, μάλιστα, που δεν είχαν δηλώσει ότι χρησιμοποιούσαν. Η δυνατότητα αυτή δίδεται μέχρι να εκδοθούν από το ΕΣΡ οι τελικές άδειες και προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη κάλυψη της επικράτειας. Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών καθορίζονται τα κέντρα εκπομπής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ χορηγούνται και οι αντίστοιχες άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και δίδεται και η δυνατότητα εγκατάστασης νέων κέντρων ή θέσεων εκπομπής εντός του ίδιου νομού με σκοπό την αρτιότερη κάλυψη όλων των περιοχών.

Σε ό, τι αφορά τον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, ορίζεται μεταβατική περίοδος μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2007 (για εφημερίδες που κυκλοφορούν άνω των 30 ετών η προθεσμία είναι δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου) προκειμένου να προσαρμοσθούν οι εκδόσεις στις νέες προϋποθέσεις για να μπορούν να λαμβάνουν κρατικές διαφημίσεις. Τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον οι ημερήσιες να κυκλοφορούν επί δύο έτη και οι εβδομαδιαίες επί τρία, να έχουν πωλήσεις τουλάχιστον 750 φύλλων ανά έκδοση, να έχουν 8 σελίδες οι ημερήσιες και 10 οι εβδομαδιαίες εφόσον εκδίδονται σε μεγάλο μέγεθος ή 16 και 20 σελίδες αντίστοιχα, σε μέγεθος ταμπλόιντ. Οι εντολές καταχώρισης θα πρέπει να δίδονται απευθείας, χωρίς παρεμβολή διαφημιστικού γραφείου ή άλλου τρίτου.