ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο από την Κομισιόν για τον βασικό μέτοχο

Προθεσμία έξι εβδομάδων δίνει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τροποποιήσει τις εκτελεστικές διατάξεις του νόμου 3314 περί «βασικού μετόχου», θεωρώντας ότι όπως εφαρμόζεται αυτός στην πράξη εξακολουθεί να θέτει περιορισμούς στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων που είναι αντίθετοι με το κοινοτικό δίκαιο. Η προθεσμία προκύπτει από την επιστολή αιτιολογημένης γνώμης που, όπως αποφάσισε κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση στο Στρασβούργο, η Επιτροπή θα αποστείλει στην Ελλάδα, απειλώντας με παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν δεν συμμορφωθεί εγκαίρως προς τις υποδείξεις της.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με στελέχη της κοινοτικής γραφειοκρατίας, εστιάζεται στην υπουργική απόφαση 24014 του 2005, που ερμηνεύει τον 3314/05 κατά τρόπον ο οποίος επιβάλλει στις επιχειρήσεις να εκδίδουν «παράλογο», όπως ειπώθηκε, αριθμό πιστοποιητικών, με επίκεντρο το μετοχολόγιο, αλλά και πέραν αυτού προς επικύρωσιν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού διαφάνειας. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2005 η Επιτροπή είχε θέσει και επισήμως την υπόθεση «βασικός μέτοχος» στο αρχείο. Τούτο μετά την έκδοση του 3314/05, που αντικατέστησε τους προηγούμενους αντίστοιχους νόμους (2328/1995, 1746/1988, και 3310/2005), οι οποίοι είχαν απορριφθεί από την Επιτροπή με κατά βάση το ίδιο σκεπτικό: την απόπειρα αποσύνδεσης των ιδιοκτητών ΜΜΕ από τις δημόσιες συμβάσεις και την υποχρέωση περί κατάθεσης μετοχολογίου «μέχρις τελευταίου φυσικού προσώπου» και όλους τους συναφείς περιορισμούς, που όμως δεν προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ωστόσο, τώρα αποδεικνύεται ότι δεν επρόκειτο για το τέλος της υποθέσεως, καθώς ήδη από τον Απρίλιο οι Βρυξέλλες άρχισαν να εκφράζουν εκ νέου ενστάσεις όχι για τον ίδιο το 3314, αλλά για το πώς αυτός εφαρμόσθηκε στην πράξη. Τον μήνα εκείνο, ο γενικός διευθυντής Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής, Αλεξάντερ Σάουμπλε, είχε στείλει επιστολή στην Αθήνα με την οποία εξέφραζε «ανησυχίες» για ορισμένες από τις εκτελεστικές διατάξεις του νόμου οι οποίες, όπως είχε ειπωθεί τότε, «αφίστανται του κοινού τόπου» που είχε βρεθεί μεταξύ Αθηνών και Βρυξελλών. Ζητούσε δε ειδικότερα διευκρινίσεις για την απόφαση 24014 και επιφυλασσόταν για «περαιτέρω ενέργειες» σχετικά.

Αυτό συνέβη, χωρίς να ανακοινωθεί, στις 12 Οκτωβρίου, όταν στην Αθήνα εστάλη πρώτη προειδοποιητική επιστολή με την οποία οι Βρυξέλλες ζητούσαν την τροποποίηση της απόφασης. Τώρα, η Επιτροπή επανέρχεται με την τελική προειδοποίηση ή «αιτιολογημένη γνώμη» και απειλεί ότι αν η 24014 δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.