ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιγότερα τα βάρη της Ο.Α. από το αμαρτωλό παρελθόν

Τη σημαντική μείωση του οικονομικού βάρους των αμαρτιών του παρελθόντος της Ο.Α. πρότεινε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται για τις πολλές και ποικίλες ενισχύσεις που εισέπραξε παρανόμως η εταιρεία στο διάστημα 1998-2002, κυρίως στο πλαίσιο του δεύτερου αποτυχημένου προγράμματος αναδιάρθρωσής της. Θεωρώντας ότι παρά την καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2005, η Ελλάδα δεν πήρε τα χρήματα αυτά από τα ταμεία της Ο.Α., η Επιτροπή έχει ζητήσει την επιβολή προστίμου στη χώρα μας, όμως η χθεσινή εισαγγελική εισήγηση αλλάζει δραματικά τα μεγέθη, καθώς κάνει εν μέρει δεκτό τον συμψηφισμό που είχε γίνει μεταξύ χρεών της Ο.Α. προς το κράτος (για τις παράνομες ενισχύσεις) και χρεών του κράτους προς την Ολυμπιακή.

Τούτο γιατί κατ’ ουσίαν ο Γενικός Εισαγγελέας Paolo Mengozzi έκρινε ότι στην υπόθεση του συμψηφισμού το κράτος δεν μπόρεσε μεν να αποδείξει ότι έχει εισπράξει όλα όσα ισχυρίζεται, αλλά ούτε και η Επιτροπή μπόρεσε να αποδείξει ότι το κράτος δεν έχει εισπράξει τα όσα ισχυρίζεται ότι έχει εισπράξει… Κατόπιν αυτού θεωρεί ότι το προς επιστροφή ποσό από την Ο.Α. στο Δημόσιο διαμορφώνεται (μόνο για την περίοδο 1998-2002) στο ένα πέμπτο του αρχικά ζητούμενου από την Επιτροπή ή 24,6 εκατ. και αντιστοίχως εισηγείται στους Δικαστές να επιβάλουν αισθητά μειωμένο πρόστιμο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προτείνει στο Δικαστήριο να μειωθεί το ένα σκέλος του προστίμου από 53.611 ευρώ ημερησίως, που είχαν ζητήσει οι Βρυξέλλες, σε 15.768, το οποίο θα αρχίσει να «τρέχει», όταν εκδοθεί η απόφαση της τρέχουσας δίκης και μέχρις οριστικής διευθέτησης του ζητήματος «Ολυμπιακή».

Το δεύτερο σκέλος του προστίμου, κατά την Επιτροπή, ανέρχεται σε 10.512 ευρώ ημερησίως από την ημέρα της αρχικής καταδίκης της Ελλάδας το 2005 μέχρι την πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται τώρα τον περιορισμό του σε κατ’ αποκοπήν πρόστιμο ύψους 2 εκατ. Σημειώνεται ότι οι Δικαστές, που θα λάβουν την οριστική τους απόφαση τους προσεχείς μήνες, κατά κανόνα ακολουθούν την εισαγγελική εισήγηση.