ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ρυθμίσεις της ψήφου των ετεροδημοτών

Σε αμιγή ή μεικτά εκλογικά τμήματα, που θα συσταθούν με απόφαση των νομαρχών, θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες στις επικείμενες εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Στα αμιγή εκλογικά τμήματα θα ψηφίσουν οι εκλογείς που προέρχονται από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια και θα στηθούν μόνο και εφόσον ο αριθμός των εκλογέων είναι μεγάλος. Στα μεικτά εκλογικά τμήματα θα ψηφίσουν ετεροδημότες από διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Στα τμήματα αυτά δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν άλλοι εκλογείς.

Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία είναι ίδιοι με τους φακέλους των κοινών εκλογικών τμημάτων. Ομως, εκτός από τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, θα πρέπει να σημειώνεται και η βασική εκλογική περιφέρεια κάθε εκλογέα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στα μεικτά τμήματα, ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα μεταφέρει και θα παραδώσει τον εκλογικό σάκο στον πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον πρόεδρο του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου και ανήκει το εκλογικό τμήμα.

Δηλαδή οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής θα πρέπει το ίδιο βράδυ, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, να μεταφέρουν οι ίδιοι και να παραδώσουν τον εκλογικό σάκο στο Εφετείο. Οι νομάρχες οφείλουν να εφοδιάσουν κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο μεικτού εκλογικού τμήματος με αυτοκίνητο της νομαρχίας για την έγκαιρη μεταφορά του υλικού. Το Πρωτοδικείο της έδρας των αμιγών εκλογικών τμημάτων θα καταχωρίζει τα αποτελέσματα σε ειδικό πίνακα, χωριστά για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια.