ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενδείξεις περί χαμηλής αποχής

Καθώς πλησιάζουμε προς τις κάλπες, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων για την εκλογική διαδικασία αυξάνεται. Παράλληλα, αυξάνεται σταδιακά και ο αριθμός εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν. Το ποσοστό όσων απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα ανεβαίνει στο 83% από 81% που ήταν πέντε ημέρες πριν, ενώ, αντίστοιχα, μειώνεται από 19% σε 17% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα απέχουν. Ταυτόχρονα, αυξημένο στο 80% από 75% είναι το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι ήδη έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. Μάλιστα, ως βασικό κριτήριο της επιλογής αναφέρονται, σε ποσοστό 56%, οι πολιτικές των κομμάτων. Το 12% αναφέρει ότι μετράει στην επιλογή κυρίως ο αρχηγός του κόμματος και το 9% κυρίως η παράταξη. Οσον αφορά το ενδιαφέρον για τις εκλογές, αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται, από 56% σε 59%. Αντίστοιχα, αυξάνονται από 30% σε 31% τα ποσοστά εκείνων που αναφέρουν ότι συζητούν με συγγενείς και φίλους για το θέμα, από 31% σε 37% εκείνοι που απαντούν ότι παρακολούθησαν ειδήσεις και συζητήσεις για τις εκλογές. Τέλος, και σε αντίθεση με τη λογική απαγόρευσης των δημοσκοπήσεων, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις αυξάνεται από 22% σε 30%.