ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι περιπέτειες ενός αγωγού

Πριν ο αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης βρεθεί στο επίκεντρο των ελληνικών εκλογών, σκιές γύρω από την προοπτική ολοκλήρωσής του προκλήθηκαν από τη στάση της νέας κυβέρνησης της Βουλγαρίας. Η Σόφια εκφράζει ενδοιασμούς ως προς τα οφέλη από την κατασκευή του αγωγού, επιδιώκοντας, ενδεχομένως, επαναδιαπραγμάτευση. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα δεν θα υπαναχωρήσει από την πρόθεσή της για ολοκλήρωση του έργου.