ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μειωμένο ενδιαφέρον για το ράλι της διαδοχής

Η βαρύτατη ήττα της Ν.Δ. στις πρόσφατες εκλογές, τις οποίες για (ορθολογικά) ανεξήγητους λόγους επεδίωξε, έχει ως αποτέλεσμα να εστιάζεται σήμερα το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στα εσωκομματικά της τεκταινόμενα. Ενδιαφέρον, ωστόσο, που δεν συναντάται αντιστοίχως από την πλευρά των πολιτών. Μόνον 4 στους 10 πολίτες (38%) δείχνουν να ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον χώρο της Ν.Δ., ενώ η ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία (62%) τείνει μάλλον να αδιαφορεί. Σε σύγκριση, δε, με την αντίστοιχη κομματική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, το 2007, το κοινωνικό ενδιαφέρον είναι σαφώς χαμηλότερο (53% το 2007, έναντι 38% σήμερα). Ειπωμένο διαφορετικά, το προσεχές συνέδριο της Ν.Δ. παραμένει εσωτερική κομματική υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η διαδικασία διαδοχής είναι εξαιρετικά δυσμενές για τη Ν.Δ. Η πλειοψηφία των πολιτών (61%), αλλά και των ίδιων των (εναπομεινάντων) ψηφοφόρων της Ν.Δ. (52%) πιστεύει ότι η κρίση του κόμματος θα ξεπεραστεί δύσκολα, ενώ αντίστοιχος αριθμός πολιτών (58%) εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρόνος μεγαλύτερος της τετραετίας, για να επιστρέψει το κόμμα στην εξουσία.

Η δυναμική των υποψηφίων

Στην έρευνα της Public Issue για την «Κ» η σύγκριση των υποψηφίων προέδρων γίνεται σε τρία επίπεδα: Πρώτον, αξιολογώντας 16 χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, δεύτερον επτά σημαντικές ηγετικές ικανότητες και, τρίτον, με την τοποθέτησή τους στον ιδεολογικό άξονα Αριστερά/Δεξιά. Μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων, η Ντ. Μπακογιάννη κυριαρχεί σε 10 χαρακτηριστικά προσωπικότητας και σε όλες ανεξαιρέτως τις ατομικές ικανότητες, που συγκροτούν το προφίλ ενός ηγέτη. Με βάση μάλιστα, τον αθροιστικό δείκτη ηγετικών ικανοτήτων, η κ. Μπακογιάννη συγκεντρώνει ποσοστό από 39,5% (στο σύνολο του εκλογικού σώματος) μέχρι 46% (μεταξύ ψηφοφόρων Ν.Δ.) και -το κυριότερο- 43,5%, μεταξύ των βεβαίων ότι θα ψηφίσουν για πρόεδρο της Ν.Δ. Επίσης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ότι στην κλίμακα Αριστερά/Δεξιά 1-10, τοποθετείται στο 7,5, ταυτίζεται δηλαδή με τη θέση στην οποία τοποθετεί το εκλογικό σώμα και τη Ν.Δ. Διαθέτει δε και τη συντριπτική παράσταση νίκης, και στα τρία επίπεδα εκλογέων, που διερευνώνται στην έρευνα.

Μεταξύ των επόμενων δύο υποψηφίων, του Δ. Αβραμόπουλου και του Α. Σαμαρά, ο πρώτος προηγείται σε 2/16 χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ενώ ο δεύτερος σε κανένα. Ως προς τη σημαντικότερη διάσταση των ηγετικών ικανοτήτων, ο κ. Αβραμόπουλος προηγείται σε 4/7 χαρακτηριστικά, ενώ ο κ. Σαμαράς σε 2/7. Ισχυρότερα σημεία του κ. Αβραμόπουλου εμφανίζονται: η διασφάλιση/εγγύηση της ενότητας της Ν.Δ. και η πρωθυπουργική ικανότητα. Ως ισχυρότερο πλεονέκτημα του κ. Σαμαρά καταγράφεται η προώθηση της ανανέωσης του κόμματος και σε μικρότερο βαθμό η αντιμετώπιση του Γ. Παπανδρέου. Ταυτόχρονα, με βάση τον άξονα Α/Δ και οι δύο κατατάσσονται σε «κεντροδεξιές» θέσεις του άξονα. Τέλος, ο τέταρτος (και λιγότερο ισχυρός) υποψήφιος Π. Ψωμιάδης προηγείται μεν σε 4/16 ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά υστερεί σημαντικά, σε όλα τα ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ηχεί παράδοξο, αλλά η πρόθεση συμμετοχής στην επερχόμενη κομματική διαδικασία της Ν.Δ., που καταγράφεται σήμερα (22% των ερωτηθέντων), εμφανίζεται σχετικά υψηλότερη ακόμη και από εκείνη για την αντίστοιχη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ το 2007 (18%). Ενδεχομένως, η εν λόγω διαδικασία μπορεί να αποτελέσει για την κοινωνική βάση της Ν.Δ. (πολιτική και ψυχολογική) διέξοδο στη βαριά και «τραυματική» ήττα που υπέστη. Και τούτο, όχι μόνον για το τμήμα που παρέμεινε στις πρόσφατες εκλογές παραταξιακά πιστό, αλλά και για εκείνο που μετατοπίσθηκε στο ΠΑΣΟΚ ή απείχε.

Ενδεικτικό της ρευστότητας, ότι μόνον το 61% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, υπήρξαν ψηφοφόροι της Ν.Δ. στις πρόσφατες εκλογές. Ως προς αυτήν την παράμετρο, είναι προφανές, ότι ο βαθμός «εξωστρέφειας» και οι διαστάσεις μαζικότητας της προσεχούς διαδικασίας εκλογής του/της νέου/ας προέδρου της Ν.Δ., οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνισθεί, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.