ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς τόλμη στο ασφαλιστικό

«Τοπίο στην ομίχλη», η λεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Οι αλλαγές που ατύπως συζητούνται, πόρρω απέχουν από εκείνες που απαιτούνται ώστε να αποκτηθεί ένα βιώσιμο και μακροπρόθεσμα σταθερό, χωρίς αιφνίδιες και συνεχείς ανατροπές, ασφαλιστικό σύστημα. Με τις προεκλογικές κυβερνητικές δεσμεύσεις να θεωρούνται επί του παρόντος δεδομένες, οι τροποποιήσεις τείνουν να περιορίζονται σε μέτρα διαφάνειας, περιορισμού της σπατάλης και θέσπισης κινήτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.