ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις ΤΕΕ και δικηγόρων για τις ελάχιστες αμοιβές

Η απελευθέρωση «κλειστών» επαγγελμάτων εξακολουθεί να συναντά αντιδράσεις. Δεν είναι όμως μόνο οι επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο άσκησης ενός επαγγέλματος. Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται σε ορισμένους κλάδους καθώς δεν έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις που θα ολοκληρώσουν το νέο πλαίσιο στα επαγγέλματα αυτά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά. Την ύπαρξη στρεβλώσεων στον μηχανισμό των αμοιβών για μηχανικούς και δικηγόρους επισήμανε και η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στρέβλωσης λόγω ημιτελούς πλαισίου είναι οι μηχανικοί. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η κατάργηση της κατώτατης αμοιβής που ισχύει από χθες δεν συνοδεύτηκε από την αλλαγή όλου του πλαισίου, με αποτέλεσμα αντί να μειωθεί το κόστος μιας οικοδομικής άδειας για τον πολίτη, να εκτοξευθεί στα ύψη. «Επειδή ο νόμος 3919/2011 ξεκίνησε να ισχύει χωρίς στο μεταξύ να έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, ο υπολογισμός των κρατήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος της κατασκευής, όπως ορίζει ένα προεδρικό διάταγμα του 1974», λέει στην «Κ» ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Χρήστος Σπίρτζης.

«Με το διάταγμα αυτό ο προϋπολογισμός του έργου ανεβαίνει στα ύψη, άρα και οι κρατήσεις. Επομένως το όποιο κέρδος του πολίτη, από τη μείωση της αμοιβής του μηχανικού «χάνεται» λόγω των υπέρογκων κρατήσεων και εισφορών». Το ΤΕΕ εκτιμά ότι η συνδυασμένη εφαρμογή των πλαισίων του 2011 και 1974 θα οδηγήσει σε παράλυση τις πολεοδομικές υπηρεσίες και σε περαιτέρω «πάγωμα» της οικοδομής.

Το ΤΕΕ συνέταξε σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο κατέθεσε στα συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας την επίσπευση της θέσπισής του. «Είναι απόλυτα προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση του πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί 2 – 3 μήνες ακόμα για να ετοιμάσει το διάταγμα και ένα χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί το μηχανογραφικό σύστημα στις αλλαγές».

Δικηγόροι

Κόκκινη γραμμή για τους δικηγόρους είναι η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και του συστήματος προείσπραξης της αμοιβής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον πελάτη. Τις εισφορές προς τον δικηγορικό σύλλογο και τις κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων υποχρεούνται να προκαταβάλλουν οι ίδιοι (όχι οι εντολείς τους). Οι δικηγόροι της περιφέρειας αντιδρούν επιπλέον στην κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση της δικηγορίας. Κάθε δικηγόρος μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας. Τα μέτρα θεωρούν οι δικηγόροι ότι αποσκοπούν στην εξασφάλιση των μεγαλύτερων εσόδων και στην ελεύθερη εγκατάσταση μεγάλων νομικών εταιρειών στην περιφέρεια.

Αντίθετοι με το άνοιγμα του επαγγέλματός τους ήταν και οι συμβολαιογράφοι, διότι «δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού», καθώς «ο συμβολαιογράφος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά άμισθος δημόσιος λειτουργός». Με τις νέες ρυθμίσεις επανακαθορίζεται η αναλογική αμοιβή ώστε να βαίνει μειούμενη όσο αυξάνει η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής, κοινή δε απόφαση των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών θα την καθορίζει.