ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλα «μέτρα και σταθμά» από ΠΑΣΟΚ

Ο,τι δεν έπραξαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τους εγκαλούμενους υπουργούς της Ν.Δ. στις υποθέσεις Βατοπεδίου και ομολόγων, δηλαδή τη διαπίστωση της προφανούς επέλευσης παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσμίας των δύο βουλευτικών συνόδων, το έπραξαν για τους δικούς τους πρώην υπουργούς κ. Αν. Μαντέλη και Α. Τσοχατζόπουλο, τους οποίους εξ αρχής εξαιρούν από τη διαδικασία της προανακριτικής και του δικαστικού συμβουλίου και φυσικά την «επώδυνη» μυστική ψηφοφορία, από την οποία θα μπορούσαν να καταγραφούν πολιτικές στάσεις.

Σημειώνουν λοιπόν στην πρότασή τους οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι για τις πιθανολογούμενες δωροδοκίες για τους δύο πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που τελέσθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ισχύει η αποσβεστική προθεσμία, μετά το πέρας της οποίας το αξιόποινο των πράξεων εξαλείφεται. Με δεδομένο ότι ο χρόνος τέλεσης των πιθανολογούμενων δωροδοκιών μπορεί να προσδιοριστεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1997 – 1999, έχει επέλθει για τα συγκεκριμένα αδικήματα η αποσβεστική προθεσμία, η οποία είναι αποκλειστική. Αυτό το γεγονός, σημειώνεται στην πρόταση, δεν αφαιρεί από τους δύο το δικαίωμα να ζητήσουν εξέταση της υπόθεσής τους από ειδική κοινοβουλευτική – δικαστική επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος, κάτι που στην πράξη δεν έχει γίνει ποτέ.

Για το αδίκημα της νομιμοποίησης από εγκληματική δραστηριότητα εναντίον του κ. Μαντέλη έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί διενέργεια κύριας ανάκρισης. Για τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο οι υπογράφοντες βουλευτές προτείνουν την αποστολή των σχετικών εγγράφων της δικογραφίας και του πορίσματος της εξεταστικής στην τακτική δικαιοσύνη, «για να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της», δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος που δεν υπάγεται στον νόμο περί ευθύνης υπουργών και έχει τη δεκαπενταετή παραγραφή του κοινού ποινικού δικαίου.

Αποστέλλονται επίσης στην τακτική δικαιοσύνη όλα τα στοιχεία και όλοι οι λογαριασμοί για τους οποίους δεν έχουν ταυτοποιηθεί αποδέκτες και οι οποίοι σαφώς προέρχονται από τα μαύρα ταμεία της γερμανικής εταιρείας, προκειμένου να ερευνηθεί αν αφορούν τους υπόλοιπους οκτώ υπουργούς για τους οποίους γίνεται μνεία στο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής.