ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανoποιητικά τα τεστ αντοχής των τραπεζών

Την ικανοποίησή του για την αντοχή που επέδειξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα στρες τεστ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος. «Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας», είπε ο κ. Προβόπουλος. Εάν ληφθούν υπόψη όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις και οι αυξήσεις κεφαλαίου στις οποίες έχουν προβεί ή έχουν ανακοινώσει έως σήμερα, και οι έξι ελληνικές τράπεζες περνούν τα τεστ με δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων άνω του 6%. Με βάση τα μέτρα που είχαν λάβει έως τις 30 Απριλίου εμφανίζουν δείκτη κάτω του 5% -που ήταν το όριο των στρες τεστ- η Αγροτική Τράπεζα και οριακά η Eurobank EFG. Η Εθνική Τράπεζα έχει τον υψηλότερο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων που διαμορφώνεται στο 7,7% και στο 9,7% εάν ληφθούν υπόψη και τα μέτρα που ανακοίνωσε μετά την 30η Απριλίου. Σημειώνεται ότι φέτος τα στρες τεστ ήταν πιο αυστηρά σε σχέση με πέρυσι, περιλαμβάνοντας και ένα υποθετικό κούρεμα της αξίας των ομολόγων κατά 25%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτω από το όριο του 5% βρέθηκαν επίσης πέντε ισπανικές τράπεζες και μια αυστριακή.