ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρές θα είναι τελικά οι απώλειες για τις τράπεζες

Στα 5 – 6 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απώλειες για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την πρόσφατη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για την εθελοντική συμμετοχή ιδιωτών στην αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους. Οι κεφαλαιακές απώλειες έχουν υπολογιστεί με βάση ένα κούρεμα στους ελληνικούς τίτλους της τάξης του 21%, που θα οδηγήσει σε ζημίες της τάξης των 10 δισ. ευρώ περίπου, ανάλογα με το ποιες τράπεζες θα συμμετάσχουν.

Σε κάθε περίπτωση οι κεφαλαιακές απώλειες δεν θα είναι ισόποσες στον βαθμό που οι ελληνικές τράπεζες θα συνδυάσουν την κεφαλαιακή τους θωράκιση με παράλληλα μέτρα, όπως η πώληση θυγατρικών, η περικοπή του κόστους κ.ά.

Για την «ανακεφαλαιοποίηση» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θα επιστρατευθεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο οποίο θα προσφύγουν όσες τράπεζες δεν καταφέρουν να αντλήσουν τα αναγκαία κεφάλαια που θα απαιτηθούν από την αγορά, μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιώργου Προβόπουλου οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει στο stress test που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους, να έχουν Core Tier I, 10%.

Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν από την Ελλάδα, είναι οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου, καθώς και η Ελληνική Τράπεζα. Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή των τραπεζών (European Bank Authority) το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές τράπεζες, ανέρχεται στα 60,2 δισ. ευρώ.

Συνολικά στα 60,2 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια, το ύψος των οποίων υπολογίζεται κοντά στα 15 δισ. ευρώ και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, θα γίνει μέσα από την αξιοποίηση τεσσάρων εργαλείων, που είναι:

– Η ανταλλαγή ομολόγων στην ονομαστική τους αξία με ομόλογα 30ετούς διάρκειας.

– Η παράταση της λήξης ομολόγων στην ονομαστική τους αξία για χρονικό διάστημα 30 ετών.

– Η ανταλλαγή ομολόγων με έκπτωση με άλλα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.

– Η ανταλλαγή ομολόγων με έκπτωση με άλλα ομόλογα 15ετούς διάρκειας

Με βάση τον στόχο η συμμετοχή των ιδιωτών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα να φτάσει το 90%, ο ιδιωτικός τομέας θα συνεισφέρει 54 δισ. ευρώ την περίοδο μεταξύ 2011 έως και το 2014, ενώ συνολικά μέχρι και το 2020, η συνεισφορά του θα φτάσει τα 135 δισ. ευρώ.