ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εργασιακή εφεδρεία προ των πυλών

Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα ορίζει τις παραμέτρους και τα κριτήρια ένταξης των υπεράριθμων υπαλλήλων των ΔΕΚΟ, που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν, στον πίνακα κατάταξης, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας βρίσκεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Χθες, ο υπουργός κ. Δημ. Ρέππας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γ. Βέη και τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Ν. Χλέπα και Ν. Γεωργαράκη. Κατά τη συνεργασία με τον κ. Βέη συζητήθηκαν παράμετροι του Προεδρικού Διατάγματος για την εργασιακή εφεδρεία, που θα είναι έτοιμο μέχρι τις 29 Ιουλίου. Για τον λόγο αυτόν, με απόφαση του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ντίνου Ρόβλια συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας που θα συντάξει το σχετικό σχέδιο, ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστικό έλεγχο.

Με τις διατάξεις θα καθορίζονται αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων θα είναι τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.ά. Βάσει των κριτηρίων αυτών, το πλεονάζον προσωπικό κάθε ΝΠΙΔ θα εντάσσεται στη συνέχεια σε πίνακες κατάταξης που θα καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ για κάθε νομικό πρόσωπο. Οι εργαζόμενοι θα εντάσσονται στους πίνακες και θα λαμβάνουν για ένα χρόνο το 60% του βασικού τους μισθούς, ενώ μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν θα πληρώνονται μεν, αλλά δεν θα διαγράφονται από τη λίστα. Θα τους δίνεται η δυνατότητα είτε μετάταξης, είτε να καλύψουν θέσεις μερικής απασχόλησης ή να αποχωρήσουν με προγράμματα εθελουσίας εξόδου.