Αρθρο του Γιώργου Μυλωνάκη στην «Κ»: Το στοίχημα του εκσυγχρονισμού της Βουλής

Αρθρο του Γιώργου Μυλωνάκη στην «Κ»: Το στοίχημα του εκσυγχρονισμού της Βουλής

5' 6" χρόνος ανάγνωσης

Μετά μια δεκαετή περίοδο αναταράξεων, η Ελλάδα πατάει πλέον σε στέρεο έδαφος. Η ανάκαμψη της οικονομίας, η ραγδαία βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και η αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στην κατεύθυνση αυτή, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης αποτελούν στόχους ιδιαίτερης σημασίας. Για τη σημερινή Ελλάδα, άλλωστε, επίτευγμα δεν θα είναι απλώς να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να πρωτοστατεί στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, να καινοτομεί, να διαμορφώνει η ίδια τις βέλτιστες πρακτικές του αύριο.

Η Βουλή των Ελλήνων, εκ της θέσεως και του ρόλου της, καλείται να δώσει τον τόνο σε αυτή την προσπάθεια, σηματοδοτώντας παράλληλα την αλλαγή σελίδας που συντελείται σήμερα στη χώρα. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η διοίκηση της Βουλής ολοκλήρωσε μια σειρά από έργα υποδομής που διευκόλυναν τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και βελτίωσαν σημαντικά την εσωτερική λειτουργία του, καθώς και την εξωστρέφειά του στην κοινωνία. Ο απολογισμός αυτής της τετραετίας μας γεμίζει ικανοποίηση και μας οπλίζει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τα επόμενα βήματα της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Η στενογραφική υπηρεσία της Βουλής διαθέτει σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα μεταγραφής ήχου σε κείμενο, τον «Δημοσθένη», ο οποίος επιτρέπει την άμεση προετοιμασία και δημοσίευση των πρακτικών της Ολομέλειας. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την εκ βάθρων αλλαγή της διαδικασίας προετοιμασίας των πρακτικών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, επιτρέπει πλέον την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη για το σύνολο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και το παραγόμενο κοινοβουλευτικό έργο.

Επιπλέον, η διοίκηση προχώρησε σε μια σειρά από αλλαγές που σχετίζονται με τον τρόπο αρχειοθέτησης, διαχείρισης και πρόσβασης στα κοινοβουλευτικά αρχεία, με κύριο στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των βουλευτών. Η έλλειψη διαδικασίας τεκμηρίωσης των παραγόμενων αρχείων οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου τμήματος Αρχείου και Τεκμηρίωσης στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, το οποίο τεκμηριώνει το σύνολο του υλικού, ώστε να παρέχεται άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, με βάση λήμματα αναζήτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέα αρχειοστάσια με κατάλληλο σύστημα πυρασφάλειας στο Μέγαρο και σε περιφερειακά κτίρια, ενώ επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα επικάλυψης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών κοινοβουλευτικού έργου, με μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων στον Κανονισμό της Βουλής.

Πέραν αυτών, προετοιμάστηκε συστηματικά και βαίνει προς δημοπράτηση το εμβληματικό έργο της εγκατάστασης ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα οδηγήσει στη συγχώνευση και λειτουργική αναβάθμιση τουλάχιστον 40 επιμέρους εφαρμογών, με το οποίο αναμένεται να απλοποιηθούν εσωτερικές διαδικασίες και να βελτιωθούν σημαντικά οι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτημάτων και εργασιών. Παράλληλα, αποκτήθηκε αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου και ασφαλείας δικτύων. Το λογισμικό που επελέγη ακολουθεί τα πλέον προηγμένα διεθνή πρότυπα και θεωρείται σημείο αναφοράς στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών αποτελούν προϋπόθεση όχι μόνο για την παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Η εγκατάσταση του Managed Print System (MPS), ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκτυπώσεων, σε όλες τις κεντρικές υπηρεσίες της Βουλής είναι απολύτως ενδεικτική ως προς αυτό. Το νέο σύστημα όχι μόνο διευκόλυνε τους εργαζομένους και τις υπηρεσίες, αλλά οδήγησε και σε σημαντική εξοικονόμηση δαπανών μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών ελέγχου και υποστήριξης των μηχανημάτων, καθώς και σε βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος της ΒτΕ. Στην ίδια λογική στηρίχθηκε ο εξορθολογισμός των εκτυπώσεων των πρακτικών σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λαμβάνουν μόνο ηλεκτρονικά. Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η ολοκλήρωση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Μεγάρου της ΒτΕ, που επέφερε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο στόχος, άλλωστε, οφείλει να είναι πάντα διττός: απλοποίηση και λειτουργικότητα από τη μία, βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση από την άλλη.

Εξωστρέφεια και προσφορά

Εκτός από τα έργα υποδομής, η διοίκηση της Βουλής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση την τελευταία τετραετία και στην υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας και κοινωνικής προσφοράς. Το Κοινοβούλιο διαθέτει πλέον το δικό του δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο έχει ως κύρια αποστολή την ενημέρωση του κοινού για το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων της επικαιρότητας με τρόπο έγκυρο και πλουραλιστικό. Από κοινού με το «Βουλή TV» που αναβαθμίστηκε σημαντικά σε πρόγραμμα και τις ποικίλες δράσεις που υλοποιεί το Ιδρυμα και η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η λειτουργία του περιοδικού συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλέγματος ενημερωτικών και πολιτιστικών δράσεων που στόχο έχουν να ενδυναμώσουν την επαφή του Κοινοβουλίου με τους πολίτες και να αναδείξουν τον πλούτο και την ιδιαίτερη εμβέλεια της πολιτικής –και όχι μόνον– ιστορίας του τόπου μας.

Το ζήτημα είναι η διαρκής προσπάθεια και η προσήλωση στον στόχο· τη δημιουργία της Ελλάδας της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Η εμβληματική έκθεση της Βουλής για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, τα ποικίλα αφιερώματα στην κληρονομιά των Μικρασιατών, καθώς και η ανάδειξη του χώρου του Παλαιού Καπνεργοστασίου σε καλλιτεχνικό τοπόσημο της Αθήνας, αναδεικνύουν τον ρόλο και την προσφορά της Βουλής στο πεδίο του πολιτισμού.

Με αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση της Βουλής δρομολόγησε και μια σειρά δράσεων προς ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Εν μέσω της πανδημίας χρηματοδότησε την κατασκευή 50 Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», με συνολικό κόστος 8 εκατ. ευρώ. Υποστήριξε, επίσης, μια σειρά από ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με την υποστήριξη ανηλίκων, αστέγων και κακοποιημένων γυναικών και προχώρησε σε σημαντικές δωρεές ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ προγραμματίζει και ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή της Εύβοιας, που θα συμβάλει στη σημαντική αναβάθμιση της πυρόπληκτης περιοχής της Λίμνης.

Οι δράσεις αυτές δεν είναι ούτε μεμονωμένες ούτε περιστασιακές. Αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της σημερινής διοίκησης, η οποία αντιλαμβάνεται τον εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και την κοινωνική ευαισθησία ως ένα ενιαίο σύνολο αρχών και προτεραιοτήτων που οφείλουν να καθοδηγούν τη λειτουργία των θεσμών και των υπηρεσιών ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.

Πετύχαμε πολλά και οφείλουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Το ζήτημα είναι η διαρκής προσπάθεια, η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και η προσήλωση στον στόχο· τη δημιουργία της Ελλάδας της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Η απλοποίηση των διαδικασιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης και η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμες παράμετροι σε αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα του εκσυγχρονισμού. Είναι στο χέρι μας!

O κ. Γιώργος Μυλωνάκης είναι γενικός γραμματέας της Βουλής.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT