ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο φως» για προσλήψεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση

prasino-fos-gia-proslipseis-choris-dimosionomiki-epivarynsi-2040389

Τις δυνατότητες προσλήψεων στους δήμους, σε συγκεκριμένες θέσεις, καθ’ υπέρβαση των ασφυκτικών δημοσιονομικών περιορισμών, προσδιορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Το έγγραφο διευκρινίζει και κατηγοριοποιεί τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τους νόμους 4257/2014 και 4258/2014, όσον αφορά το καθεστώς προσλήψεων, αδειών και κινητικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οπως σημειώνει η εγκύκλιος, στους ΟΤΑ υπάρχουν περιπτώσεις προσλήψεων που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιπλέον, δεν επιφέρουν καμία δημοσιονομική επιβάρυνση, αφού το κόστος μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Οι πιστώσεις εξασφαλίζονται μέσω ανταποδοτικών τελών ή μέσω διδάκτρων και λοιπών αντικαταβολών που καταβάλλουν για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών οι ωφελούμενοι. Η εγκύκλιος αναφέρεται στους δημοτικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με την αποκομιδή των απορριμμάτων (για την οποία καταβάλλονται από τους δημότες ανταποδοτικά τέλη), καθώς και όσους εργάζονται σε υπηρεσίες που καταβάλλονται δίδακτρα ή άλλες πληρωμές (ιδίως δημοτικά ωδεία). Η συγκεκριμένη εξαίρεση αναδεικνύεται σημαντική, καθώς οι πιστώσεις για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου περιορίζονται ποσοστιαία κατ’ έτος, σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Για το 2014 προβλέπεται μείωση 20% σε σχέση με το 2013.

Με την παρούσα εγκύκλιο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων ώστε να συμπεριλάβει και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίμων και λοιπών αντικαταβολών (π.χ., Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υπό τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, δημοτικά ωδεία υπό τη μορφή ΝΠΙΔ, αλλά και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης κ.λπ.) και όχι μόνο στενά τους δήμους.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζει επίσης πως ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι που επιτυγχάνουν τον διορισμό τους σε άλλες θέσεις του Δημοσίου μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα, χωρίς να εμπίπτουν στον περιορισμό προσλήψεων «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις». «Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η κινητικότητα χωρίς να προκύπτει νέα οικονομική επιβάρυνση», αναφέρεται.

Η εγκύκλιος περιέχει επίσης μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν τις αποσπάσεις υπαλλήλων. Μεταξύ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου ΟΤΑ προς άλλον ΟΤΑ με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη. Μέχρι πρότινος αποσπάσεις τέτοιου τύπου εξετάζονταν μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο ή δημοτικό υπάλληλο.

Αδεια με αποδοχές

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα κανονικής άδειας με αποδοχές έως 10 εργάσιμων ημερών το έτος για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. «Ετσι αντιμετωπίζονται θέματα άνισης μεταχείρισης εργαζομένων, υπό παρόμοιες συνθήκες εργασίας, όπως παρατηρήθηκαν στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Ακόμη, το υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει πως πρέπει να αποδοθεί -υπό προϋποθέσεις- στους υπαλλήλους το αντίτιμο των μέσων ατομικής προστασίας και του γάλακτος παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί.