ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολόκληρη η ελληνική λίστα των μεταρρυθμίσεων

olokliri-i-elliniki-lista-ton-metarrythmiseon-2069916

Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να μην ακυρώσει οποιαδήποτε εν εξελίξει ή ολοκληρωμένη ιδιωτικοποίηση και να διασφαλίσει ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της "ανθρωπιστικής κρίσης" δεν θα έχουν δημοσιονομική επίπτωση, σύμφωνα με έγγραφο που περιέχει τα σχέδια μεταρρύθμισης.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για την μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής, την αναθεώρηση και έλεγχο των δαπανών σε "κάθε τομέα" των δημοσίων δαπανών.

Περιέχεται επίσης δέσμευση για την ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων και για την αντιμετώπιση "παραθύρων και κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδοτηση – σε μια προφανη κινηση εξεύρεσης συμβιβασμού μεταξύ του δεδηλωμένου στόχου της κυβέρνησης να αποφύγει περαιτέρω μειώσεις συντάξεων όπως ζητούσαν προηγουμένως οι ελεγκτές της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για την αναμόρφωση του μισθολογίου στον δημόσιο τομέα ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω μείωση των μισθών, αλλά θα διασφαλίσει ότι το σύνολο των δαπανών μισθοδοσίας δεν θα αυξηθεί. Δεσμεύεται επίσης ότι θα εισαγάγει σταδιακά τις συλλλογικές διαπραγματεύσεις με στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στο μέλλον, αλλά και ότι οποιαδήποτε τέτοια αύξηση θα γίνει σε συνεννόηση με τους ευρωπαίους και άλλους εταίρους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε η κυβέρνηση στους εταίρους, η Αθήνα αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις:

1. Φορολογική πολιτική

Αναδιάρθρωση του καθεστώτος ΦΠΑ. Θα γίνει προσπάθεια για βελτίωση της συλλογής εσόδων και καταπολέμηση φοροδιαφυγής, μέσω της πλήρους χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε σχέση με τους συντελεστές, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα στην κοινωνική δικαιοσύνη και τον περιορισμό των εξαιρέσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εξαλειφθούν και παράλογες εκπτώσεις.

Αλλαγή της φορολόγησης των μαζικών επενδύσεων και των εισοδηματικών φορολογικών δαπανών που θα ενταχθούν στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής με τη διάλυση της φορολογικής αμνηστίας.

Εκσυγχρονισμός του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με την κατάργηση εξαιρέσεων και την αντικατάσταση όπου χρειάζεται μέτρων με κοινωνική δικαιοσύνη.

Βελτίωση νομοθεσίας για ενδοομιλικές συναλλαγές.

2. Δημόσια οικονομικά.

Υιοθέτηση αλλαγών στον Οργανικό νόμο.

Δημιουργία και εφαρμογή μίας στρατηγικής για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών, επιστροφών φόρων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Μετατροπή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε πλήρως λειτουργική μονάδα.

3. Φορολογική διοίκηση

Ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο διορισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Ενίσχυση της ανεξαρτητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ακόμα και μέσω περαιτέρω νομοθεσίας με στόχο να μην υπάρχουν παρεμβάσεις (πολιτικές και μη) στο έργο της.

4. Δημόσιες δαπάνες.

Επανεξέταση και έλεγχος των δαπανών σε όλους τους τομείς (παιδεία, άμυνα, μεταφορές, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικά επιδόματα).

Δραματική βελτίωση στις δαπάνες των τοπικών αυτοδιοικήσεων και της κεντρικής κυβέρνησης.

Νομοθεσία για την επανεξέταση των μη μισθολογικών επιδομάτων.

Ελεγχος δαπανών υγείας.

5. Κοινωνική ασφάλιση

Συνεχίζεται η εργασία στα διοικητικά μέτρα για βελτίωση των πολιτικών των συντάξεων και κατάργηση των κενών και των κινήτρων που αυξάνουν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και ειδικά στο Δημόσιο και τον τραπεζικό τομέα. Στόχος είναι να μην υπάρχουν τόσα πολλά κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση όσων βρίσκονται μεταξύ 50 και 65 ετών.

Τα ασφαλιστικά ταμεία θα προχωρήσουν σε εξοικονομήσεις.

Σταδιακή κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

Στενότερη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές παροχές.

6. Δημόσια Διοίκηση και διαφθορά

Μετατροπή της καταπολέμησης της διαφθοράς σε εθνική προτεραιότητα.

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου στα καύσιμα και τσιγάρα.

Αναδιάρθρωση του ενιαίου μισθολογίου χωρίς να μειώνονται τα όρια των μισθών και χωρίς να αυξάνεται το μισθολογικό κόστος. Εξορθολογισμός των μη μισθολογικών επιδομάτων.

Προώθηση μηχανισμών για την βελτίωση του μηχανισμού προσλήψεων.

Αμεση ενεργοποίηση της ανενεργού νομοθεσίας για τα εσοδα των ΜΜΕ.

7. Ρυθμίσεις για χρέη προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

Σε συνεργασία με τους εταίρους βελτίωση της νομοθεσίας για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Διαμόρφωση του σχήματος των δόσεων με τρόπο που θα βοηθά στο να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που συστηματικά και εσκεμμένα δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις του ενώ μπορούν και εκείνων που δεν μπορούν πραγματικά να πληρώσουν.

Αποποινικοποίηση των οφειλετών με χαμηλά χρέη.

Επιτάχυνση των μεθόδων και διαδικασιών επιβολής των μέτρων.

8. Τράπεζες και κόκκινα δάνεια

Οι τράπεζες θα λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς.

Πλήρης χρήση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, την ΕΚΤ και την ΕΕ θα διασφαλίζεται ότι το ΤΧΣ παίζει το ρόλο του στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη πλήρως την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών (βάσει του κώδικα καλής πρακτικής που έχει υιοθετηθεί), τον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, την κατάσταση της αγοράς ακινήτων και πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Συνεργασία με τις διοικήσεις των τραπεζών για να αποφευχθούν δημοπρασίες στην πρώτη κατοικία νοικοκυριών κάτω από ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο. Την ίδια ώρα θα τιμωρούνται εκείνοι που συστηματικά δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ενώ έχουν τη δυνατότητα. Στόχος είναι να διατηρηθεί η κοινωνική στήριξη του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, να προληφθεί περαιτέρω πτώση της αγοράς ακινήτων (που θα είχε αρνητική επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών), να ελαχιστοποιηθεί η δημοσιονομική επίπτωση και να προωθηθεί μία κουλτούρα πληρωμής. Επίσης, θα ληφθούν μέτρα για τα περισσότερα ευάλωτα νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους.
Ευθυγράμμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις το σχήμα των δόσεων παρέχοντας διευκολύνσεις στην εξόφληση του ιδιωτικού χρέους.
Εκσυγχρονισμός του νόμου περί πτωχεύσεων.

9. Αποκρατικοποιήσεις

Δεν θα αναστραφούν οι αποκρατικοποιήσεις που έχουν γίνει. Διασφάλιση των δημόσιων αγαθών, των υπηρεσιών που παρέχουν οι αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Θα επανεξεταστούν οι ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει. Βελτίωση των όρων ώστε να μεγιστοποιηθούν τα μακροχρόνια οφέλη του κράτους.

Ενοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ με άλλους φορείς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας.

10. Εργασιακά

Επίτευξη των καλύτερων πρακτικών της ΕΕ για την εργασιακή νομοθεσία μέσω μίας διαδικασίας συζήτησης και συμβουλών με τους κοινωνικούς εταίρους και αξιοποιώντας την εμπειρία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του ΟΟΣΑ και της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.

Επέκταση και ανάπτυξη του υφιστάμενου σχήματος που παρέχει προσωρινή εργασία για τους ανέργους, σε συμφωνία με τους εταίρους και εφόσον η δημοσιονομική κατάσταση του επιτρέπει, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι βελτιώνει τα ενεργά προγράμματα για την αγορά εργασίας που έχουν στόχο την αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων.

Σταδιακή μεταφορά σε μία «έξυπνη» προσέγγιση των διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις που θα ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης για ευελιξίας και της δικαιοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει την φιλοδοξία για τον εξορθολογισμό και με την πάροδο του χρόνου αύξηση του κατώτατου μισθού με τρόπο που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές των εργαζομένων. Η σκοπιμότητα και το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την ΕΕ και τους διεθνείς θεσμούς, το Διεθνές Ινστιτούτο Εργασίας και θα λάβουν υπόψη τις συμβουλές από έναν ανεξάρτητο σώμα για το κατά πόσο οι αλλαγές στους μισθούς ευθυγραμμίζονται με την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα.

11. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αρση των εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα με βάση τις συζητήσεις με τον ΟΟΣΑ.

Ενίσχυση της Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας.

Εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας, με βάση τις συζητήσεις με τον ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένης νομοθεσίας η οποία απαγορεύει στις δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν από ιδιώτες κει επιχειρήσεις έγγραφα τα οποία βρίσκονται ήδη στον κατοχή άλλων κρατικών υπηρεσιών. 

Βελτίωση στην διαχείριση της γης, περιλαμβάνοντας μέτρα για την οριοθέτηση και την χρήση και την τελειοποίηση του Γενικού Κτηματολογίου.

Προσαρμογή των κανονισμών της αγοράς ηλεκτρικού και γκαζιού με τις καλές πρακτικές και νομοθεσίες της Ε.Ε.

12. Στατιστικά. Η ελληνική κυβέρνηση επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της για να:

Τιμήσει απολύτως την θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, εξασφαλίζοντας ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της.

Εγγυηθεί την διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας διορισμού του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο του 2015, σε συνεργασία με την Eurostat.

13. Ανθρωπιστική κρίση.

Αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών λόγω της αύξησης της απόλυτης φτώχειας μέσω άκρως εξειδικευμένων και μη χρηματικών μέτρων (όπως τα κουπόνια διατροφής).

Εφαρμογή των μέτρων με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τη δημόσια διοίκηση και θα βοηθά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς (π.χ. εισαγωγή της Εξυπνης Κάρτας Πολίτη που θα χρησιμοποιείται όπως η αστυνομική ταυτότητα για το σύστημα υγείας ή το πρόγραμμα κουπονιών σίτισης).

Αξιολόγηση με πρόθεση να εφαρμοστεί πανελλαδικά το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Διασφάλιση ότι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στον προϋπολογισμό.

14. Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος. Η ελληνική κυβέρνηση θα:

Βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων μέσω μεγαλύτερης εξειδίκευσης και, στο ίδιο πλαίσιο, θα υιοθετήσει έναν νέο Κώδικα Αστικής Διαδικασίας.

Προωθήσει την ψηφιοποίηση τόσο για τους νομικούς κώδικες, όσο και για το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διοίκησης του δικαστικού συστήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/