ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής υπό τον πρωθυπουργό

g-g-psifiakis-politikis-ypo-ton-prothypoyrgo-2134532

Το πολυνομοσχέδιο με τη φοροκαταιγίδα που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή επελέγη ως το κατάλληλο κοινοβουλευτικό «όχημα» για τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Για τη λειτουργία της εν λόγω γενικής γραμματείας προβλέπεται, από τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δαπάνη 1,6 εκατ. ευρώ. Η απόφαση για τον ορισμό του επικεφαλής της υπηρεσίας, του νέου γενικού γραμματέα, ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό, η θητεία είναι πενταετής, με δυνατότητα μιας ανανέωσης. Προβλέπονται, επίσης, 52 θέσεις προσωπικού, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Από την προβλεπόμενη για τη λειτουργία της γραμματείας δαπάνη, το 1,26 εκατ. ευρώ προϋπολογίζεται για αποδοχές του προσωπικού, οι 60.000 ευρώ για τη στέγαση της νέας γενικής γραμματείας και οι υπόλοιπες 280.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα.

Αν και είχε υπάρξει δέσμευση του κ. Τσίπρα για σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, για την οποία είχε μιλήσει τον περασμένο Μάρτιο σε φόρουμ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), προκαλεί εντύπωση ότι επιλέγεται αυτό να γίνει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η νέα φοροκαταιγίδα για τους πολίτες να συνοδεύεται από ακόμη ένα πελατειακής κατεύθυνσης μόρφωμα, όσον αφορά τη στελέχωσή του. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση της εν λόγω γραμματείας αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός κεντρικού σχεδίου ψηφιακής πολιτικής και τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα αυτό, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα του Δημοσίου, τον καλύτερο προγραμματισμό δράσεων για την απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Στόχος είναι, μέσα από τον συντονισμό δράσεων, να αποφεύγεται ο κατακερματισμός και η επιμέρους υλοποίηση ψηφιακών δράσεων, που συχνά οδηγεί σε επικαλύψεις, σε επιλογή ασύμβατων μεταξύ τους υποδομών και λογισμικών, κάτι που έχει παρατηρηθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου.