ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων ο Τάκης Αθανασόπουλος

Πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΥΠΕΔ) αναλαμβάνει το
πρώην στέλεχος επιχειρήσεων και καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Τάκης
Αθανασόπουλος.

Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα
επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου ALPHA BANK κ.
Γιάννης Εμίρης.