ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα 117,987 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Motor Oil το πρώτο εξάμηνο

Στα 117,987 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Motor Oil το πρώτο εξάμηνο

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 117,987 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil το α΄ εξάμηνο του 2016. Στη διάρκεια του φετινού εξαμήνου η Motor Oil πέτυχε ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές της που κάλυψαν το 73,49% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 72,90% που ήταν το ποσοστό των εξαγωγών το α΄ εξάμηνο του 2015. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 μειώθηκε κατά 1,001 δισ. ευρώ ή 27,38% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα, ο τζίρος το φετινό εξάμηνο ανήλθε στα 2,656 δισ. ευρώ από 3,657 δισ. ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2015. Οπως εξηγεί η διοίκηση της Motor Oil στην εξαμηνιαία λογιστική έκθεση: «Στην πτώση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε αμερικανικά δολάρια) κατά 34,4% και η μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,74%». Οπως διευκρινίζει η Motor Oil, «η μείωση του όγκου πωλήσεων αποδίδεται στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση των μονάδων του διυλιστηρίου της μητρικής». Ο όμιλος Motor Oil είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. τόσο στο εξάμηνο 2016 όσο και στο εξάμηνο 2015.

Το μεικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 2016 στο ποσό των 361,056 εκατ. έναντι 406,363 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 (μειωμένο κατά 11,15%), ενώ το μεικτό κέρδος της μητρικής διαμορφώθηκε στο ποσό των 241,628 εκατ. ευρώ έναντι 292,942 εκατ. ευρώ (μειωμένο κατά 17,52%). Σύμφωνα με τη διοίκηση της Motor Oil, «η πτώση του μεικτού κέρδους ως απόλυτο μέγεθος τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και εταιρείας οφείλεται στον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων λόγω της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου της μητρικής το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2016 και στα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης το α΄ εξάμηνο 2016 συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2015».

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση εκτιμά ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας αναμένονται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου (χαμηλότερος όγκος πωλήσεων, μικρή επιβάρυνση των περιθωρίων διύλισης) αποτυπώνονται στα μεγέθη του πρώτου μισού της χρήσης. Η επενδυτική δαπάνη της Motor Oil κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής (80% περίπου) να αφορά το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου. Το πρόγραμμα, διάρκειας περίπου ενός μηνός, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου και ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του διυλιστηρίου.