ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δραγασάκης: Για πρώτη φορά υπάρχουν προϋποθέσεις πραγματικής ανάκαμψης

Δραγασάκης: Για πρώτη φορά υπάρχουν προϋποθέσεις πραγματικής ανάκαμψης

Επειτα από μακρά περίοδο βαθιάς ύφεσης και αβεβαιότητας, η οικονομία βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης και για πρώτη φορά συντρέχουν οι προϋποθέσεις πραγματικής ανάκαμψης. Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη. Τόνισε επίσης ότι, στην κατεύθυνση αυτή, οι προτεραιότητες της επόμενης περιόδου αποτελούν η κινητοποίηση επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οπως σημείωσε ο κ. Δραγασάκης, «για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις και να αποδώσει η συλλογική προσπάθεια εξόδου από την κρίση, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου, αποτελεσματικού και αποδοτικού, μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, τις κοινωνικές συλλογικότητες και τους δρώντες της αγοράς». Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δραγασάκης δήλωσε ότι «η κυβέρνηση επιζητεί την ουσιαστική συμβολή των παραγωγικών φορέων».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αντιπροεδρίας, ο κ. Δραγασάκης άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας και δήλωσε την αμέριστη στήριξή του στις ρυθμίσεις εκείνες που θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση και θα προσφέρουν δεύτερες ευκαιρίες σε μικρομεσαίους εμπόρους και επιχειρηματίες που πλήγηκαν βαριά από την πολυετή κρίση.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και οι δυνατότητες παροχής ρευστότητας τόσο μέσω ειδικών τραπεζικών προγραμμάτων σχεδιασμένων για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξειδικευμένων στο μικρο-δανεισμό.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ ενημέρωσε ιδιαίτερα για συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας ως προς την οικονομική ανάπτυξη των νησιών. Ο κ. Δραγασάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη νησιωτικότητα που θα απαντά τόσο στα χρόνια προβλήματα των νησιών όσο και σε προκλήσεις της συγκυρίας, όπως οι προσφυγικές ροές. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, επισημάνθηκε η ανάγκη αξιοποίησης της σημαντικής αναπτυξιακής δυναμικής που υπάρχει στα ελληνικά νησιά και σε τομείς πέραν του τουρισμού.

Στο τέλος της συνάντησης υπήρξε κοινή δέσμευση για τον προγραμματισμό νέας σε σύντομο χρόνο, ώστε να εγκαινιαστεί τακτική συνεργασία επί των συγκεκριμένων ζητημάτων.