ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιες ευάλωτες ομάδες έχουν ασφαλιστική κάλυψη

Ποιες ευάλωτες ομάδες έχουν ασφαλιστική κάλυψη

Σχέδιο νόμου με στόχο την επίσπευση διαδικασιών για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, το οποίο σύμφωνα με στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης δεν σχετίζεται με τη β΄ αξιολόγηση και τις νέες δεσμεύσεις της κυβέρνησης για νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας. Σε αυτό θα υπάρχουν ρυθμίσεις για διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως για παράδειγμα πρόβλεψη για συμμετοχή αιρετών στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια. Η αποκάλυψη της ύπαρξης του σχεδίου νόμου έγινε μέσα από την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο, με την οποία καθορίζεται η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μέσω της χορήγησης ασφαλιστικής κάλυψης σε εργαζομένους με τουλάχιστον 50 ένσημα.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, επισημαίνεται ότι, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ και προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους, έχει ήδη προωθηθεί διάταξη στο σχέδιο νόμου «Επίσπευση διαδικασιών για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και άλλες διατάξεις».

Στη διάταξη αυτή προβλέπεται αναλυτικά ότι παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου 2018 η ασφαλιστική κάλυψη:

1. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ και στα μέλη της οικογένειάς τους, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2016) είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου.

2. Στους ανέργους, ηλικίας 29-55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του ν. 2768/1999.

3. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, ηλικίας 30-65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του ν. 3845/2010 και παραμένουν άνεργοι.

4. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, που έχουν κάνει χρήση του ν. 4254/2014.

5. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

6. Στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.