ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προειδοποίηση ΕΕ προς Ελλάδα για «συμμόρφωση» με κοινοτική οδηγία

Προειδοποίηση ΕΕ προς Ελλάδα για «συμμόρφωση» με κοινοτική οδηγία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα τις ελληνικές Αρχές να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών του Δημοσίου στις εμπορικές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή της προς τις ελληνικές Αρχές, η Επιτροπή εκτιμά ότι παραβιάζονται οι οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (οδηγία 2000/35 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2011/7 /ΕΕ). Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και δικαιώματα επί τόκων και αποζημιώσεων.

(πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ)