ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Η αλληλεγγύη, θεμελιώδης αρχή για τη συνεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της Ε.Ε. (φωτο)

Παυλόπουλος: Η αλληλεγγύη, θεμελιώδης αρχή για τη συνεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της Ε.Ε. (φωτο)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετέχει στην όγδοη ετήσια συνδιάσκεψη για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.

Ο κ. Παυλόπουλος, κατά την ομιλία του στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Φλωρεντίας Παλάτσο Βέκιο, αναφέρθηκε διεξοδικά στην αρχή της αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου.

«Η δημοκρατική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή του κοινωνικού κράτους, η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, η ασφάλεια δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς και τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα, δεν συνιστούν μόνο τα θεμέλια του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, αλλά αποτελούν και νομικές αντηρίδες, επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η εν γένει δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας της», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η αρχή της αλληλεγγύης αναδεικνύεται σε βασική νομική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεμελιώδους μάλιστα σημασίας για την συνεκτικότητα και, ως εκ τούτου, τη βιωσιμότητά της», πρόσθεσε.

Και εξήγησε ότι η εφαρμογή της αρχής αυτής, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση «να υπερβεί, μερικώς τουλάχιστον, ορισμένες από τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις ιδιαιτερότητες της δομής της και να συμβάλλει στην ενότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, προς όφελος όλων των κρατών-μελών της, πρωτίστως δε των Ευρωπαίων πολιτών».

Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε, επίσης, ότι η αλληλεγγύη «συντείνει στην πραγμάτωση της «ισχύος εν τη ενώσει», σε βαθμό μάλιστα που μπορεί να θεωρηθεί sine qua non προϋπόθεσή της».

Αλλά δεν έκρυψε, παράλληλα, ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας σημαντικής πρόκλησης, η οποία συνίσταται στον ταυτόχρονο σεβασμό όλων των επιμέρους πτυχών και εγγυήσεων της αρχής της αλληλεγγύης. «Κυρίως, δε, των πτυχών και εγγυήσεων της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία δέχεται σήμερα και τις μεγαλύτερες πιέσεις» σημείωσε.

Κατά την ομιλία του, ο Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι «είναι αναγκαίο και, επέκεινα, νομικώς επιβεβλημένο η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης να γίνεται σεβαστή και όταν αναλαμβάνεται κοινή δράση των κρατών-μελών με βάση την μεταξύ τους αλληλεγγύη, έτσι ώστε οι εκάστοτε πολιτικές επιλογές να μην αποβαίνουν εις βάρος του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής».

Ολοκληρώνοντας, θέλησε να καταστήσει σαφές ότι ερμηνεία του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου δείχνει πως «ο σκοπός όλων των επιμέρους εγγυήσεων της αρχής της αλληλεγγύης, ανεξαρτήτως του υποκειμένου των in concreto υποχρεώσεων που προκύπτουν, είναι κοινός και αφορά την προστασία του Ανθρώπου -άρα και του Ευρωπαίου Πολίτη- ως πρωταρχικού θεμελίου της ευρωπαϊκής έννομης τάξης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μετέβη χθες στη Φλωρεντία για την Ετήσια Διάσκεψη State of the Union, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας: της Ιταλίας κ. Sergio Mattarella, της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins και της Πορτογαλίας κ. Marcelo Rebelo de Sousa.

Χθες, ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Sergio Mattarella παρέθεσε δείπνο προς τιμήν ομολόγων του Ελλάδος, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Ιρλανδίας, κ. Michael D. Higgins, και Πορτογαλίας, κ. Marcelo Rebelo de Sousa.

Στις φωτογραφίες πριν το επίσημο δείπνο, οι Πρόεδροι της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας.

Παυλόπουλος: Η αλληλεγγύη, θεμελιώδης αρχή για τη συνεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της Ε.Ε. (φωτο)-1

Παυλόπουλος: Η αλληλεγγύη, θεμελιώδης αρχή για τη συνεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της Ε.Ε. (φωτο)-2