ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος για τη σημασία της αλληλεγγύης στην Ε.Ε.

Παυλόπουλος για τη σημασία της αλληλεγγύης στην Ε.Ε.

Στην αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου και στην αναγκαιότητά της ως συνεκτικού ιστού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μαζί με αιχμές ότι οι εκάστοτε ευρωπαϊκές πολιτικές επιλογές δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, εστίασε τη χθεσινή ομιλία του στην όγδοη ετήσια συνδιάσκεψη για την κατάσταση της Ε.Ε., η οποία διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η δημοκρατική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή του κοινωνικού κράτους, η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, η ασφάλεια δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς και τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα, δεν συνιστούν μόνο τα θεμέλια του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, αλλά αποτελούν και νομικές αντηρίδες, επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε. καθώς και η εν γένει δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας της», τόνισε ο Πρ. Παυλόπουλος. Και εξήγησε ότι η εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης επιτρέπει στην Ε.Ε. «να υπερβεί, μερικώς τουλάχιστον, ορισμένες από τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις ιδιαιτερότητες της δομής της και να συμβάλει στην ενότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, προς όφελος όλων των κρατών-μελών της, πρωτίστως δε των Ευρωπαίων πολιτών». Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε, επίσης, ότι οι εγγυήσεις της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης δέχονται σήμερα τις μεγαλύτερες πιέσεις και τόνισε ότι είναι επιβεβλημένο η αρχή της να γίνεται σεβαστή και όταν αναλαμβάνεται κοινή δράση των κρατών-μελών με βάση τη μεταξύ τους αλληλεγγύη, «έτσι ώστε οι εκάστοτε πολιτικές επιλογές να μην αποβαίνουν εις βάρος του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής».