ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεργασία του ΕΠΚ με την εξειδικευμένη στην φαρμακευτική νομοθεσία δικηγόρο Δρ. Σοφία Αγγέλου

Συνεργασία του ΕΠΚ με την εξειδικευμένη στην φαρμακευτική νομοθεσία δικηγόρο Δρ. Σοφία Αγγέλου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ευκαιρία της έναρξης της συνεργασίας του με την δικηγόρο Σοφία Αγγέλου σε θέματα Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, διοργάνωσε εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: «Φαρμακείο: Νομικές Πτυχές του επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστημών Ζωής – Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της διασύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς των δύο χωρών. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους φοιτητές της Φαρμακευτικής, σχετικά με τις διάφορες πτυχές του φαρμακευτικού επαγγέλματος, με έμφαση στο νομικό καθεστώς που διέπει την ίδρυση και λειτουργία του φαρμακείου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας αναλύθηκε εκτενώς η ίδρυση και λειτουργία Φαρμακείου στην Κύπρο και ειδικότερα, τα πρακτικά θέματα που θα αντιμετωπίσουν οι νέοι Φαρμακοποιοί ασκώντας το επάγγελμα.

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, η Δρ. Σοφία Αγγέλου, από 20ετίας Νομικός Σύμβουλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και επί σειρά ετών τακτικό μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών Υγείας, κάλυψε νομικά ζητήματα περί της ίδρυσης φαρμακείου στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις πρόσφατες αλλαγές της  οικείας Νομοθεσίας.

Η Σοφία Αγγέλου, ως εξειδικευμένη στην ελληνική και ευρωπαϊκή φαρμακευτική νομοθεσία δικηγόρος, παρέχει μέσω του δικηγορικού της γραφείου ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τις νομικές υπηρεσίες της σε αναγνωρίσιμες φαρμακευτικές εταιρείες και συναφείς επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου, ενώ ως μάχιμη δικηγόρος χειρίζεται δικαστικά όλα σχεδόν τα ζητήματα του φαρμακευτικού κλάδου.

Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τα πρακτικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ελληνικού φαρμακείου, αλλά και της παραγωγής και διακίνησης του φαρμάκου, βάσει της διαρκώς εξελισσόμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των αντίστοιχων νομολογιακών εξελίξεων.

Την Ημερίδα συντόνισε ο Πρόεδρος του τμήματος Επιστημών Ζωής και επίκουρος Καθηγητής στο πρόγραμμα Φαρμακευτικής, Σωτήρης Μιχαλέας.