ΚΟΙΝΩΝΙΑ

100 χρόνια «Κ»: Ιστορικά πρωτοσέλιδα – Το στρατιωτικό κίνημα Παγκάλου

exof
19s9pagl

Με τρία άρθρα του στην εφημερίδα «Ο Ελεύθερος Τύπος», στις 7, 14 και 18 Ιουνίου 1925, ο Θεόδωρος Πάγκαλος προανήγγειλε ουσιαστικά το στρατιωτικό κίνημα, το οποίο εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου. Η «Καθημερινή» κατέγραψε πλήρως την εξέλιξή του.

100-chronia-k-istorika-protoselida-amp-8211-to-stratiotiko-kinima-pagkaloy0
Στρατιώτες σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, στα χρόνια της δικτατορίας του Θεοδώρου Παγκάλου.

Με τέταρτη έκδοσή της, στις 25 Ιουνίου, ενημέρωνε ότι οι φρουρές της Δράμας και της Καβάλας επαναστάτησαν και έγραφε: «Την 4ην πρωινήν εκυκλοφόρησαν πληροφορίαι καθ’ ας ο στρατηγός Πάγκαλος, θορυβηθείς, λόγω των λαμβανομένων υπό της κυβερνήσεως μέτρων, και των φημών ότι ο κ. Κονδύλης, αναλαβών την ηγεσίαν των κυβερνητικών στρατευμάτων, προτίθεται να τον συλλάβη, ανεχώρησεν εξ Αθηνών, κρυπτόμενος εις τι χωρίον της Αττικής. Εν τούτοις μέχρι της 4.20΄ πρωινής η οικία του κ. Παγκάλου ήτο κατάφωτος, ευρίσκετο δε εκεί ο κ. Πάγκαλος ερχόμενος εις επαφήν μετά διαφόρων φίλων του αξιωματικών και πολιτικών».

Σε διπλανή στήλη, με υπέρτιτλο «Πρωία Πέμπτης», σημείωνε: «Κατά μεταμεσονυκτίας πληροφορίας, πλην της μεγίστης πλειονότητας των κατωτέρων αξιωματικών της ενταύθα φρουράς διακειμένη ευμενώς προς την κίνησιν της αναλήψεως της αρχής υπό της στρατιωτικής Κυβερνήσεως υπό τον κ. Πάγκαλον, υπό τας διαταγάς του οποίου ετέθησαν από της νυκτός χθες ούτοι, εν δεδομένη στιγμή θα ηδυνηθή ούτος να διαθέση και την ολότητα των ανδρών του ενταύθα 44ου Πεζ. Συντάγματος ως και του Συντάγματος των Κυνηγών, πλην ελαχίστων».

100-chronia-k-istorika-protoselida-amp-8211-to-stratiotiko-kinima-pagkaloy2
Ο Ανδρ. Μιχαλακόπουλος, ο οποίος ανετράπη από το κίνημα Παγκάλου.

Την ίδια πάντα ημέρα, σε πέμπτη έκδοσή της, ενημέρωνε για τις πληροφορίες που διέθετε έως τις 7 το πρωί: «Την 5.30 πρωινήν τμήματα στρατού κατέλαβον το Ταχυδρομείον και το Τηλεγραφείον, ως και τα διάφορα Υπουργεία. […] Αι κυβερνητικαί φρουραί παρεδόθησαν άνευ αντιστάσεως. […] Θεωρείται βεβαία η μέχρι της μεσημβρίας παραίτησις της Κυβερνήσεως. Την 1ην μεταμεσονύκτιον, όργανα του κ. Χατζηκυριάκου κατέλαβον τον Στόλον. […] την 2 1/2 πρωινήν εξερράγη κίνημα εις την Θεσσαλονίκην με επικεφαλής τους κ.κ. Τσερούλην και Τσιμικάλην».

Την επομένη, 26 Ιουνίου, η «Καθημερινή» κατέγραφε αναλυτικά τα γεγονότα μέχρι την πλήρη επικράτηση του κινήματος και σημείωνε ότι «την Ελλάδα διέπει από της χθες μια νέα εντελώς κατάστασις πραγμάτων». Ηταν η απαρχή της βραχύβιας δικτατορίας του Θ. Παγκάλου, η οποία θα ανατραπεί τον Αύγουστο του 1926.

100-chronia-k-istorika-protoselida-amp-8211-to-stratiotiko-kinima-pagkaloy4
26 Ιουνίου 1925. «Πριν ληφθή απόφασις περί της ώρας της εκρήξεως του κινήματος, εζητήθη διά κρυπτογραφικού τηλεγραφήματος εκ μέρους της επιτροπής των εν Θεσσαλονίκη επαναστατών η πληροφορία αν οι εκεί μεμυημένοι εις το κίνημα αξιωματικοί ήσαν έτοιμοι διά την έκρηξιν της Επαναστάσεως, και εζητούντο συγχρόνως πληροφορίαι αν τα πράγματα έχουν κανονισθή εις τρόπον ώστε η επιτυχία του κινήματος να είνε εξησφαλισμένη».