ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Μαθηματικά και Αρχαία

Πανελλαδικές: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Μαθηματικά και Αρχαία

Κλιμακούμενης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα θέματα στα Μαθηματικά, με το τέταρτο θέμα να απαιτεί ταχύτητα και εμπειρία, ενώ μέτριας δυσκολίας είναι τα θέματα στα Αρχαία, όπου το γνωστο κείμενο προέρχεται από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και το αγνωστό από τον Κυνηγετικό του Ξενοφώντα. Το kathimerini.gr σε συνεργασία με το φροντιστήριο «Μεθοδικό» παρουσιάζει τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων στα προς εξέταση μαθήματα.

Δείτε εδώ τα θέματα στα Αρχαία. / Δείτε εδώ τις λύσεις στα Αρχαία.

Δείτε εδώ τα θέματα στα Μαθηματικά. / Δείτε εδώ τις λύσεις στα Μαθηματικά.

Ο σχολιασμός των θεμάτων από την ομάδα Μαθηματικών και Φιλολόγων του «Μεθοδικό»:

Για τα Μαθηματικά:

«Τα σημερινά θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού για τους υποψηφίους από τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και Οικονομίας – Πληροφορικής είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης.

Το θέμα της θεωρίας κρίνεται βατό και ερωτήματά του είναι αυτούσια ερώτηση πολλαπλής επιλογής από το σχολικό βιβλίο. Για να ανταποκριθούν βέβαια οι υποψήφιοι με επάρκεια απαιτείται σε βάθος μελέτη όλων των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου.

Το δεύτερο θέμα και το τρίτο θέμα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και στηρίζονται στις βασικές μεθοδολογίες που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Το τέταρτο θέμα κρίνεται αυξημένης δυσκολίας, με πολλές αλγεβρικές πράξεις που αναμένεται να δυσκολέψει τους υποψηφίους. Πράγματι, για την επίλυσή του οι μαθητές πρέπει να έχουν σωστή υποδομή από τις προηγούμενες τάξεις, να έχουν αποκτήσει μεγάλη ευχέρεια και ταχύτητα στις αλγεβρικές πράξεις. Επιπλέον ειδικά στα τελευταία υποερωτήματα υπάρχουν λεπτά σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη εμπειρία».

Για τα Αρχαία:

«Τα φετινά θέματα στα Αρχαία ελληνικά είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας με ουσιαστικές ερωτήσεις. Το διδαγμένο κείμενο, προέρχεται από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Οι ερμηνευτικές παρατηρήσεις απαιτούν σφαιρική γνώση του μύθου του Πρωταγόρα. Οι ερωτήσεις εισαγωγής προέρχονται από το κεφάλαιο του Πρωταγόρα, είναι σύνθετα διατυπωμένες και απαιτούν προσοχή στην επιλογή της σωστής απάντησης ενώ η λεξιλογική ερώτηση απαιτούσε αντιστοίχιση λέξεων και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Τέλος η σύγκριση παράλληλου κείμενου με το κείμενο αναφοράς είναι εύκολη.

Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τον Κυνηγετικό του Ξενοφώντα. Η μετάφραση είναι μέτριας δυσκολίας, η γραμματική είναι διατυπωμένη πρωτότυπα εφόσον απαιτεί γνώσεις θεωρίας προκειμένου να βρεθούν στο κείμενο τριτόκλιτα ουσιαστικά και αντωνυμίες. Οι ερωτήσεις του συντακτικού δεν απαιτούν για πρώτη φορά αναγνώριση λέξεων αλλά αναγνώριση και μετατροπή υποθετικού λόγου καθώς και μετατροπή σύνταξης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/
/
/