ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αλληλογραφία που αποδεικνύει ότι το ΥΠΠΟ γνώριζε για το αναβατόριο

Η αλληλογραφία που αποδεικνύει ότι το ΥΠΠΟ γνώριζε για το αναβατόριο

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να ζητήσει την παραίτηση της διευθύντριας της ΕΦΑ Αθηνών και του προϊσταμένου του Τμήματος Αρχαιολογικών Ερευνών και Μελετών μετά τη διακοπή λειτουργία του αναβατορίου Αμεα στην Ακρόπολη. Οι εργαζόμενοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία τάσσονται στο πλευρό των συναδέλφων τους, ενώ αποκαλύπτουν ότι το υπουργείο ήταν ενήμερο για τη διακοπή λειτουργίας του αναβατορίου.

Παρατίθεται η αλληλογραφία:

Χρονολόγιο εγγράφων για το αναβατόριο της Ακρόπολης

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/451687/322896/16096/3624/18.9.2018
Ενημερωτικό σημείωμα  του αρχιφύλακα, Ν. Σιαπάτη, σχετικά με την πτώση λίθων στη Βόρειο κλιτύ, στην περιοχή του ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/468604/334448/16706/25.9.201 (ΥΣΜΑ/2371/25.9.2018)
Ενημερωτικό σημείωμα της ΥΣΜΑ προς την ΕΦΑΠΑ, σχετικά με την πτώση λίθων στη Βόρειο κλιτύ της Ακρόπολης.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/470796/335940/16779/26.09.2018
Ενημερωτικό σημείωμα της Ε. Σαμπά, σχετικά με την πτώση λίθων από τη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/557757/399457/20853/4521/5.11.2018
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς: Γρ. Υφυπουργού και Γ.Γ. /
Κοιν.: Γρ. Υπουργού, ΓΔΑΠΚ, ΓΔΑΜΤΕ, ΔΙΠΚΑ, ΥΣΜΑ
Ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του αναβατορίου λόγω κατολισθήσεων.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/47465/32365/2123/30.1. 2019 (ΥΣΜΑ/254/30.1.2019)
Έγγραφο της ΥΣΜΑ προς: ΕΦΑΠΑ
Αφορά ενημέρωση της Εφορείας μας σχετικά με την κατακύρωση του έργου στερέωσης του Β. τείχους.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/6725/45892/2982/561/11.2. 2019
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς: ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΔΙΠΚΑ / Κοιν.: Γρ. Υπουργού
Αφορά την αυτοψία της 28ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα την αντικατάσταση του ανελκυστήρα και περιλαμβάνει
και απόψεις της ΕΦΑΠΑ για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του νέου ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/81607/55840/3602/18.2. 2019΄(ΔΜΕΕΜΠΚ/934/18.2.2019).
Έγγραφο της ΔΜΕΕΜΠΚ προς: ΕΦΑΠΑ.
Η ΔΜΕΕΜΠΚ ζητά τις απόψεις της Εφορείας για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του νέου ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/81607/55840/3602/726/21.2. 2019.
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς: ΔΜΕΕΜΠΚ / Κοιν.: Γρ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γ.Γ., ΔΙΠΚΑ, ΔΑΑΜ, ΥΣΜΑ.
Οι απόψεις της Εφορείας για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του νέου ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/141278/97886/6197/19.3. 2019 (ΔΑΑΜ/591/19.3.2019)
Έγγραφο της ΔΑΑΜ που αφορά την αυτοψία της 28ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα την αντικατάσταση του ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/147436/102193/6466/1369/26.3. 2019 (ΔΙΠΚΑ/2819/26.3.2019)
Έγγραφο της ΔΙΠΚΑ, προς: ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ, ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ, ΕΦΑΠΑ – Κοιν.: Γρ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γ.Γ., ΓΔΑΠΚ, ΥΣΜΑ.
Συμφωνία της ΔΙΠΚΑ με τις απόψεις ΕΦΑΠΑ για τον νέο ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/199429/140239/8630/2046/19.4. 2019 (ΥΣΜΑ/1034/12.4.2019)
Έγγραφο της ΥΣΜΑ προς: ΕΦΑΠΑ / κοιν.: Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟΑ.
Αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης του Β. τείχους και έλεγχο της λειτουργίας του ανελκυστήρα χωρίς προβλήματα, με πρόταση περαιτέρω ελέγχου του.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/274511/195468/11814/2641/22.05.2019
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ προς:
Γρ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γ. Γ. , ΓΔΑΠΚ, ΔΙΠΚΑ, ΥΣΜΑ.
Αφορά την επαναλειτουργία του Αναβατορίου στις 22 Μαΐου 2019

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/280824/199932/12002/27.05.2019 (ΓΡΥΦΠΟΛ/1880/27.5.2019)
Έγγραφο του γραφείου Υφυπουργού, προς : ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΥΣΜΑ, Γραφείο Γ. Γ.
Προγραμματισμός ενεργειών για τον νέο ανελκυστήρα.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΑΕΜ/296161/210948/12578/584/3.6.2019.
Έγγραφο της ΕΦΑΠΑ, προς  Γρ. Υφυπουργού / Κοιν.: ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΥΣΜΑ, Γραφείο Γ.Γ.
Πρόσφατες ενέργειες σχετικά με την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα