ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές: Απαιτητικά θέματα στη Φυσική από όλο το εύρος της ύλης

Πανελλαδικές: Απαιτητικά θέματα στη Φυσική από όλο το εύρος της ύλης

Με θέματα σαφώς πιο δύσκολα σε σύγκριση με το 2018, τα οποία μαζί με τα δυσκολότερα φετινά θέματα των Μαθηματικών σε σχέση με πέρυσι συμβάλλουν στην ξεκάθαρη διαμόρφωση πτωτικού προσήμου στις βάσεις των πολυτεχνείων και των σχολών θετικών επιστημών, ολοκληρώθηκε χθες η εξέταση στη Φυσική Προσανατολισμού. Στον αντίποδα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και πιο εύκολα σε σχέση με πέρυσι ήταν τα θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το φροντιστήριο Μεθοδικό, «στη Φυσική τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης και απαιτούσαν αρκετή επεξεργασία από τους μαθητές. Ακόμη και οι καλά προετοιμασμένοι έπρεπε να διαχειριστούν σωστά τον χρόνο για να απαντήσουν με επάρκεια. Στο θέμα Β (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση) χρειαζόταν μεγάλη προσοχή για να αποφευχθούν παρερμηνείες και λάθη, ενώ το θέμα Γ δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία. Το τελευταίο θέμα είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας και αναμένεται να δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους. Αναμφίβολα σε σύγκριση με τα περυσινά θέματα ήταν πιο απαιτητικά».

Από την πλευρά τους οι επιστημονικές ενώσεις φυσικών ήταν επικριτικές. Χαρακτηριστικά, η Ενωση Ελλήνων Φυσικών υποστήριξε ότι «η δομή, σε συνδυασμό με το εύρος των θεμάτων, ως επιλογή είναι μη δόκιμη και αντιπαιδαγωγική. Στο δε Β3 θέμα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθεί ότι πρόκειται για κάτοψη, γιατί το σχήμα που δόθηκε ήταν παραπλανητικό». «Διαπιστώνεται ότι οι εξετάσεις Φυσικής κατέληξαν σε εξετάσεις αντοχής, με θέματα τεχνητά κατασκευασμένα και υπερβολικά φορτωμένα με μαθηματικές πράξεις που δεν αναδεικνύουν τις έννοιες και την ομορφιά της Φυσικής. Το κύριο ζητούμενο (πρέπει να) είναι η πληρότητα και συνεκτικότητα και όχι η αποσπασματικότητα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων θεματικών. Ακόμη, ζητούμενα (πρέπει να) είναι η διασύνδεση ενός τουλάχιστον θέματος των εξετάσεων με την πειραματική διαδικασία ή πειραματικά δεδομένα και –κυρίως– η ανάδειξη και επιβράβευση όχι της απομνημόνευσης και της επίλυσης εξισώσεων, αλλά του ορθολογικού τρόπου σκέψης της Φυσικής επιστήμης και των εφαρμογών της», ανέφερε η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση.

Αντίθετα, στην Ιστορία της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών, τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, σαφώς πιο εύκολα από τα αντίστοιχα περυσινά, άρα για τις βάσεις (σε συνδυασμό με τα δυσκολότερα του 2018 φετινά θέματα στα Αρχαία) διαμορφώνεται ένα αντίστοιχο πλαίσιο με το 2018. «Από τα θέματα της 1ης Ομάδας ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Β1, καθώς απαιτεί συνδυαστικές γνώσεις. Τα θέματα της 2ης Ομάδας χαρακτηρίζονται βατά. Για την απάντησή τους απαιτείται συνδυαστική και αφαιρετική ικανότητα, ώστε να γίνει σωστά η σύνδεση των ιστορικών γνώσεων με το κείμενο της πηγής», σχολίασαν στην «Κ» οι εκπαιδευτικοί του Μεθοδικού.

Ως προς τα θέματα στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Πληροφορική), ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και χαρακτηρίστηκαν μέτριας δυσκολίας. «Γενικά, οι μαθητές που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα σε όλη την ύλη δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα», σχολίασαν στην «Κ» οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου.