ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλοι σπουδών χωρίς ιθαγένεια και θρήσκευμα

titloi-spoydon-choris-ithageneia-kai-thriskeyma-2337968

Την απαλοιφή των στοιχείων θρησκεύματος και ιθαγένειας από τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας, σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση, την υπ’ αριθ. 28/2019, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στο πληροφοριακό σύστημα myschool, καθώς και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, προκειμένου να απαλλαγούν από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Στη χθεσινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κειμένων ρυθμίσεων, προκειμένου να μην αναγράφονται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Βεβαίως, η Αρχή με την απόφαση 28/2019 ζήτησε επίσης από το υπουργείο «να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να μην απαιτείται η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά το δικαίωμα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον μαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκλησιν αποκλειστικώς και μόνον λόγων συνείδησης».

Επί του ζητήματος αυτού δεν αποφάσισε χθες το υπουργείο Παιδείας, καθώς, όπως ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχός του, αναμένονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί σχετικών προσφυγών, την ίδια στιγμή που υπάρχει νομολογία από διοικητικά δικαστήρια της χώρας, η οποία κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η υπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Παράλληλα, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και η επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατές με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου».